Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LINDESBERG KYRKOKVARTERET 22 - husnr 1, LINDESBERGS TINGSRÄTT

 Byggnad - Beskrivning

LINDESBERGS TINGSRÄTT (akt.)
Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - 1869 brann det gamla tingshuset i Lindesberg men på grund av tingslagets dåliga ekonomi dröjde till 1895 innan det nya huset stod färdigt. Ritningarna hade tagits fram av Köpingarkitekten Theodor Dahl som var känd för sin rikt dekorerade arkitektur och byggmästare var Anders Hansson, också han från Köping.

För att kunna bygga det stora huset erbjöd tingslaget andra aktörer att dela på lokaler, och kostnader. När huset stod färdigt rymde det på bottenvåningen tingssal med förmak och arkiv, rum för notarien, vittnen, länsman och häradsnämnd dessutom banklokaler och rum för Lindes socken och landskommun att disponera. På andra våning fanns en vaktmästarbostad om två rum och kök, två arrestrum samt rum för ditresta läns- och nämndemän.

Tingshuset är en tegelbyggnad, uppförd i en våning med inredd vindsvåning. Byggnadskroppen kan beskrivas som bestående av fem delar. Mittdelen, som rymmer den ursprungliga tingssalen, omges av två tornkrönta risaliter som i sin tur flankeras av lägre byggnadskroppar till vilka entréerna är förlagda.

Huset är uppfört i suterräng och det finns ytterligare entréer till suterrängvåningen mot gårdssidan. Sockeln har en putsad kvaderrustik som avfärgats i grått, fasaden i övrigt är slätputsad i beige medan lister, omfattningar och gesimser är utförda i vit puts. En genomgående dekoration är rundbågefriserna i puts. Taket är ett valmat sadeltak täckt med svart plåt. I den främre delen av de båda risaliterna är takpartiet av tälttakstyp, krönta med takryttare av koppar. I gårdsfasaden skjuter risaliterna och ett trapphus ut från fasadlivet. Trapphuset är krönt med torntak och spira. Granittrappor leder till entréerna som vetter mot gatan. Framför byggnaden finns oingärdade gräsmattor, på en av dessa står en flaggstång.

Byggnaden innehöll ursprungligen en tingssal men så småningom gjordes också kommunalnämndens sammanträdesrum om till tingssal. 1994 tillkom ytterligare en sal som numera är den som främst används som förhandlingssal. Den stora tingssalen har förändrats vid flera tillfällen sedan uppförandet. Rummet har en rektangulär form. Ljuset faller in från sidan genom stora fönster. Inredning är med största sannolikhet från 1954-års renovering. Podium finns och ett skrank skiljer åhörarna från rätten och parterna. Idag (1998) är salen vitmålad med trärena dörromfattningar och bröstpanel. Möblerna är troligen från 1970-talet. I sal 2 finns ett bord format som en triangel med avskuren spets. Arkiv finns i källaren och på bottenvåningen. I den inredda vinden finns en notariebostad och en före detta vaktmästarbostad. Inskrivningsmyndigheten och kanslilokaler finns i bottenvåningen.

I Riksantikvarieämbetets arkiv, ATA, finns fyra exteriörbilder arkiverade från inventeringen 1971.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-05-12