Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster OXELÖSUND OXELÖ FISKE 1:1 - husnr 9001, HÄVRINGE BÅK

 Byggnad - Beskrivning

HÄVRINGE BÅK (akt.)
Historik
År 1753 uppfördes på Kronans bekostnad en åttkantig träbåk, cirka 19 meter hög, på Hävringe utanför Nyköping. På 1870-talet framförde befälhavaren på ångfartyget Express att en lampa skulle hållas lysande i båken av lotsarna på platsen de nätter då Express väntades från Finland. Kostanderna skulle befälhavaren stå för. Lotsstyrelsen samtyckte och Kungl. Maj:t godkände förslaget år 1879, varefter en siderallampa sattes upp i båken. År 1886 utbyttes siderallampan mot en linsapparat av sjätte ordningen.

KÄLLA: Sveriges fyrplatser en bebyggelsehistorisk dokumentation av f.d. bemannade fyrplatser anlagda under Lotsverkets tid. Thunman, Dan. Sjöfartsverket, Riksantikvarieämbetet, (Norrköping: Sjöfartsverkets tryckeri) 2000. ISBN: 91-86502-19-0