Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LUDVIKA JAN-ABRAHAMS TORP 1:2 - husnr 1, CASSELS DONATION

 Byggnad - Beskrivning

CASSELS DONATION (akt.)
Historik
Byggnaden är uppförd i nyklassisk stil av tegel i två våningar samt putsad och gråvitfärgad. Huvudfasaden markeras av en strängt nyantik portik med sex kolonner. Taket är valmat och plåttäckt. Läsesal och bibliotek har i senare tid byggts om till vaktmästarbostad.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2

Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Dalarnas län, 1986-08-26, Dnr 11.392-2837-80.