Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MULLSJÖ NYKYRKA 1:4 - husnr 1, NYKYRKA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

NYKYRKA KYRKA (akt.)
1992-03-08
Historik
1877 väcktes förslag om renovering av den befintliga timmerkyrkan. Detta skulle dock visa sig så dyrbart så att en nybyggnad blev påtänkt. Löjtnant Edvard Sager på Ryfors bruk uppdrog åt arkitekt Ernst Abraham Jacobsson att utföra ritningar på en ny kyrka, i stil med dem som denne hade gjort för en kyrka i Älvros, Härjedalen. Byggmästaren A Pettersson, Mösseborg kontrakterades för bygget och bröderna Edvard och Robert Sager bidrog med en stor del av de ekonomiska medlen medan församlingen fick svara för dagsverken. Byggnationen skedde 1886-87. En orgel skänktes av fru Josephine Sager, brödernas moder. Denna orgel var tillverkad av E A Setterqvist & Son i Örebro. 1891 installerades ett pannrum under läktartrappan, från vilket varmluft blåstes in i kyrkan via trummor och galler. Den ursprungliga taktäckningen av spån byttes vid okänt tillfälle mot skiffer. 1927 utökades orgelverket av Setterqvist på bekostnad av Edvard Sager och hans brorson Leo. 1931 elektrifierades belysningen i kyrkan. Glödlampor insattes i takkuporna. 1934 fernissades bänkinredningen på nytt. 1952 ersattes pannan av elektrisk uppvärmning i enlighet med ett program av ingenjör Sigurd Lidén. Två år senare installerades toaletter i tornets bottenvåning efter ett förslag upprättat av arkitekterna Boustedt & Heineman. 1961 slipades och fernissades golvet varvid den bakre bänkraden slopades. Två år senare reparerades exteriören varvid rötskadat trä utbyttes och utskjutande partier avtäcktes med plåt. Fasaderna ommålades. 1971 färdigställdes ett helt nytt orgelverk av Smedmans orgelbyggeri AB i Lidköping med fasad ritad av arkitekt Lars Stalin. 1979 reparerades fasader och tak. 1996 genomfördes en stor renovering efter ritningar av arkitekt Lars Johan Ekelöf. Golven slipades och oljades. Ytterligare tre bänkrader i väster togs bort och ersattes av förvaringsskåp och plats för fikabord samt manöverpulpet bakom låga skärmar. Panel på väggar och tak rengjordes och bänkarnas ytbehandling renoverades av konservator Leif Berg. De sentida glasrutorna och lysrören i kuporna borttogs. Altaret gjordes fristående och altarringens ändar kapades. Bänkarna försågs med folievärme. Heltäckningsmattor i vapenhus och på läktare togs bort. 2000 uppsattes en liten, stilmässigt avvikande altartavla, för vilket man ej sökt tillstånd från länsstyrelsen. 2004-05 reparerades kyrkans fasader och fönster varvid rötskadat trä utbyttes. I förstukvistarna fick stora delar av stommen bytas ut.