Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VÅRGÅRDA HÄRENE 1:4 - husnr 1, SÖDRA HÄRENE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SÖDRA HÄRENE KYRKA (akt.)
1992-03-08
Historik
Södra Härene kyrka stod färdig vid jul 1910 sedan den gamla kyrkan brunnit ned 1905. Ritningarna färdigställdes 1907 av Gustaf Améen vid Byggnadsstyrelsen, som även gjorde ritningarna till all inredning 1908. Han var då en av de mera framträdande arkitekterna och har även ritat bland annat kyrkorna i Gustafsberg, Örnsköldsvik, Ockelbo samt entrén och uppgången till tornet Kärnan i Helsingborg.
Södra Härene kyrka fick en stomme av tuktad sten, skiffer på långhustaket samt torntaket beslaget med kopparplåt. Invigningen skedde i början av mars 1911. Inspektion utfördes 1914 av arkitekt Otar Hökerberg. Skyddstaket över ingången hade slopats och i stället satt där en inskriptionstavla. Ljudluckornas släta utformning avvek också från ritningen och de övre var helt uteslutna. Värmeledningen var heller inte utförd enligt ritningarna. Kyrkan var fortfarande omålad men samma år gjordes ett färgsättningsförslag av konstnär Teodor Wallström. Tak och svagt gula väggar skulle målas i limfärg, utom väggarna nedtill som liksom utvändiga snickerier skulle målas med oljefärg. Tak och allt innanrede skulle få ljusa träimitationer med uppläggning av färger på passande partier. Han föreslog också att altare, predikstol och ljudtak förgylldes med passande lister och orneringar. Förslagen innehöll också orneringar för väggarna och dekorer för korgavel, triumfbåge och själva koret. Troligen målades allt utom dekorerna eftersom konstnär Yngve Lundström från Stockholm gjorde nya förslag till dekoreringar 1921. Kyrkoarkitekten Améen hade klagomål på Lundströms förslag som omarbetades och sedan godkändes. Sommaren 1923 utfördes dekorationsmålningarna av Lundström och recenserades såsom att "&målningarna har i harmoni och färgton hållits i den moderna nu alltmer framträdande mystikens art och anda". (Lundström utförde 1929 även målningarna i Hudene kyrka i Herrljunga.) Predikstolen flyttades fram från östväggen norr om korvalvet till nordöstra fönstret för att få bättre belysning och för att ge plats åt en kamin. Ett värmegaller togs bort på norra korväggen och hålet murades igen.
1938 föreslogs en annan orgel än den 1908 föreslagna men aldrig utförda. 1939 föreslogs eluppvärmning. 1954 målades interiören om. 1976 gjordes ett ombyggnadsförslag av Sarjo byggnadsgranskning AB Skövde, rådgivande ingenjörer Saariste & Johansson och Raimund Saariste. Kapprum, wc och brudkammare skulle förläggas under läktaren. Landsantikvarien menade att föreslagna ändringar vore till men för kyrkorummets mycket tidstypiska jugendinteriör, där läktare och bänkar ingår som väsentlig del. Riksantikvarieämbetet tillade att varje enskild del var utformad på medvetet sätt för enhetlighet. Eftersom församlingshemmet låg alldeles intill kyrkan behövde önskade utrymmen inte förläggas till kyrkobyggnaden. De föreslog att ta bort 2-3 bänkar för ytterkläder i stället och så blev det. Klädhängarna döljs åt kyrkorummet av skärmväggar. Färg eller kulör fick inte förändras vid ommålning. Kyrkan stängdes vid pingst 1977 och genomgick en "fullständig renovering" och stod klar i mitten av november.