Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE GÖTLUNDA 17:1 - husnr 1, GÖTLUNDA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

GÖTLUNDA KYRKA (akt.)
1995-09-19
Historik
Historiken kompletterad vid inventeringen 2002:
Götlunda kyrkas ursprungliga delar byggdes under tidig medeltid, dvs 1100-1249. Kyrkan hade under medeltiden ett stentorn. Efter en brand 1670 utvidgades koret till samma bredd som långhuset och försågs med tresidig avslutning. Troligen återuppbyggdes inte tornet. Däremot tillkom sakristia. Medeltida murar återstår i kyrkans västra del, troligen även i tornets nederdel. Från medeltiden återstår dopfunt, liljestenar, ett romanskt överstycke till ljudgluggar och en järnbeslagen dörr, numera på Västergötlands museum.
Altaruppsatsen från 1600-talets slut omges av draperimålning, troligen från 1700-talet. 1732 utförde målaren Olof Collander, Mariestad, dekormålning i det plana innertaket. Enligt en inskription förstorades fönsteröppningarna 1800 och målades kyrkan 1803. Tornet fick troligen sin nuvarande överbyggnad av trä 1845 och ungefär vid samma tid vitkalkades interiören. Under 1800-talet predikade här Mårten Landahl, representant för den kyrkliga västgötaväckelsen.
1918 anhöll församlingen om att få riva den då tämligen förfallna kyrkan eller alternativt bygga nytt torn och byta inredning, innertak osv. Inget av förslagen tilläts. Istället genomfördes 1922-1923 en renovering under ledning av Anders Roland. Kyrkans trestämmiga orgel ersattes av en åttastämmig orgel från Nordfors och co, Lidköping. Sakristians väggar höjdes. Ny läktare uppsattes. Då golvet upptogs för att lagas och förhöjas hittades äldre gravar och murrester från det gamla koret. I västporten hittades en liljesten. Dekorationsmålare Lars Larsson restaurerade Collanders takmålningar och framtog samt restaurerade äldre färger på inventarier och runt fönster. Kyrkan fick ny altarring samt innanfönster. Bänkar ombyggdes och den äldre dopfunten flyttades in i koret. Ett äldre vapenhus av trä revs. En medeltida järnport överlämnades till Västergötlands museum, Skara. Yttermurar och tak lagades.
Taket under läktaren försågs med målad dekor 1927. 1930 fick kyrkans korfönster målad dekor av Elsa Örtenberg.
1946 återuppsattes det gamla läktarbröstet, borttaget på 1800-talet. 1949 konserverades takmålningarna av Olle Hellström. 1957 inköptes en ny orgel från Nordfors och co, Lidköping. Samtidigt installerades elektriskt ljus och uppvärmning. 1960 skedde målning av interiören. Äldre draperimålningar runt altaruppsatsen framtogs av Olle Hellström och altaret sänktes. Blomdekor på predikstolen upptäcktes och målades i.
1962 utvidgades kyrkogården åt norr efter förslag av trädgårdsarkitekt Samuel Kaldén. En redskapsbod uppfördes. Yttre underhållsarbeten 1977 leddes av Björn Hansen-Valter Andersson Arkitektkontor, Skövde. Fasaden, som då spjälkade på grund av att latexfärg används vid en tidigare renovering, omputsades och målades. Även tornpanel, fönster och dörrar målades och solbänkar byttes.
1983 bekämpades strimmiga trägnagare och änger av Anticimex. Kyrkan renoverades 1985-1987. I sakristians mur hittades då överstycken till dubbelvälvda, romanska ljudgluggar. Textilskåp, ritade av Larserik Olsson, insattes i sakristian. De tre västligaste bänkarna samt två bänkrader i öster borttogs och korgolvet förlängdes något mot väster. Den spjälkande färgen på innerväggarna och träinredningen målades. Garderob inreddes i vapenhuset.
1999 byttes klockringningsanordningen. Den nya inköptes vid AB M och E Olssons klockgjuteri, Ystad.