Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTENE VÄTTLÖSA 12:1 - husnr 1, VÄTTLÖSA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

VÄTTLÖSA KYRKA (akt.)
1995-12-01
Historik
VÄTTLÖSA - Kyrkan uppfördes under 1100-talets senare delen eller under 1200-talets första del och valvslogs på 1400-talet. Triumfbågen vidgades och kyrkans valv och väggar smyckades med dekormålning. Medeltida rester finns sannolikt i kyrkans östra parti. I det möjligen medeltida altaret finns en relikgömma i form av en blykapsel med en benskärva och träkol. 1656 byggdes söder om koret familjen Stakes gravkor, som sedan 1700-talet använts som sakristia. Långhuset utvidgades 1756 åt väster, då även koret förhöjdes. Troligen förstorades samtidigt fönstren. Altaruppsatsen är från början av 1700-talet och även altartavlan troligen från 1700-talet. Från 1700-talet stammar även två huvudbanér. Klockstapeln uppfördes 1698. En orgel inköptes 1878 från Salomon Molander o co, Göteborg.
Arkitekt för en renovering 1910 - 1911 var Anders Roland, byggmästare var JA Eklund och målare Carl Wilhelm Pettersson. Ny predikstol och nya bänkar samt vägg- och takmålningar i jugendstil, ritade av Charles Lindholm, Göteborg, tillkom. Predikstolens fyra evangelister målades av Carl Wilhelm Pettersson. Ny altartavla av Gustaf Brattström, Skara (1908) uppsattes. Sakristian och läktaren renoverades. Nytt trägolv inlades i kor och mittgång. Troligen tillkom nuvarande altarring. Nya portar i väster, ny läktartrappa, vindfång nya nummertavlor insattes. I samband med arbetena observerades senmedeltida muralmålningar, bland annat en pelikan. 1938 godkändes ett beslut om utvidgning av kyrkogården i väster.
1941 fick församlingen tillstånd att låta Olle Hellström konservera den äldre altartavlan och att åter sätta upp denna. Man fick även tillstånd för konservering av altaruppsatsen. 1948 godkändes S Lidéns förslag till elvärme samt elektrisk orgelfläkt och klockringning. 1961 skedde en omputsning. Samtidigt renoverades klockstapeln och fick automatisk ringning. Kyrkogården dränerades. Byggnadsfirma Carl Andersson, Skara, utförde arbetena.
1964 målades sakristian invändigt och fick ny inredning, enligt Adolf Niklassons förslag. 1966 blev tak - och väggmålningarna föremål för rengöring och översyn. Bänkar målades. Konservator Olle Hellström förestod åtgärderna. 1970 genomfördes arkitekt Adolf Niklassons förslag till renovering av kyrkan. Ny läktartrappa, toalett och kapprum byggdes under läktaren. I väster borttogs tre bänkar vid varje sida. En gravhäll i yttertrappan byttes mot en kalksten. Yttertaket omtäcktes. Nuvarande orgel inköpes 1970 av Smedmans orgelbyggeri, Lidköping. Orgelfasad ritades av Adolf Niklasson. 1976 omlades klockstapelns tak.
Kyrkan fick nytt korgolv av kalksten 1982, då det gamla golvet var fuktskadat. Program gjordes av arkitekt Jerk Alton, och som byggmästare anlitades Olle Andersson, Skara och. Under det gamla golvet upptäcktes två gravhällar från början av 1600-talet, varav en över Malin Björnsdotter, Lilla Bjurum och en över ryttmästare Nils Klasson Ekeblad, Lilla Bjurum. En arkeologisk utgrävning uppdagade bland annat, en tröskelsten till en romansk triumfbåge, två trappsteg framför altaret samt under sakristian skelettdelar. Det nya golvet sänktes innanför altarringen. De två bänkraderna närmast koret avlägsnades. Predikstolen flyttades till triumfbågens hörn, fick ny trappa, nytt underrede och sänktes 20 cm. Puts lagades och ny altarskiva ilades. 1996 lagades puts invändigt genom Zälles byggservice, Götene.