Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ESSUNGA ESSUNGA 22:1 - husnr 1, ESSUNGA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ESSUNGA KYRKA (akt.)
1992-03-08
Historik
Den nyromanska kyrkan uppfördes 1903-05 på platsen för en äldre kyrka. För ritningarna svarade arkitekt F A Wahlström och för inredningen arkitekt Axel Lindegren. Exteriören bar en mörk puts med vita omfattningar. Interiören var försedd med tidsenligt scablonmåleri. 1928 genomfördes en utvändig reparation som saknar närmare precisering, eventuellt rör det sig om omputsning med avfärgning i vitt. 1932 installerades ny centralvärme med lågtrycksånga.
1936 genomgick kyrkan en genomgripande renovering efter ritningar av arkitekt Axel Forssén. Interiören var nedrökt och man upplevde att den tidstypiskt öppna takstolen hade en "orolig form och undermålig målning". Församlingen ville över detta slå ett valv för att uppnå högre "lugn och värdighet". Takstolens konsoler och utskjutande knoppar borttogs samt kläddes in med ett stort tunnvalv av masonit. För att råda bot på motljuset så igenmurades det mellersta korfönstret. Den gamla kyrkans altaruppsats i barock konserverades och återuppsattes liksom ett äldre ljudtak. Även ett baner och bemålade takbräder från gamla kyrkan konserverades. Predikstolen försågs med nya skulpturer och dess trappräcke kläddes på baksidan med plywood. Sistnämnda gjordes även med altarringen. Innanfönster med antikglas och blyspröjs insattes. Sakristidörrar, bänkskärmar, altare och läktarbröst försågs med utanpåliggande fyllningar. Läktarpelarnas konsoler togs bort. Bänkarna fick nya raka gavlar. Långhusgolvet hyvlades och fernissades. Innertaken i sakristia, vapenhus och vindfång kläddes med masonit. Hela interiören om- och nymålades i ljusa blågrå och vitgrå toner. En ny elinstallation utfördes. Orgeln renoverades. Torntaket fick ny koppartäckning.
1959 försågs kyrkan med elvärme. 1975 skedde en större renovering efter ritningar av arkitekt Leif Ahlkvist, Vara. Under läktaren inbyggdes kapp- och samlingsrum. Under läktartrappan i vapenhuset inbyggdes toalett och rummet fick nytt golv. Långhusgolvet slipades och fernissades. Interiören ommålades med silikatfärg, vilket även användes till exteriören som genomgått putslagning med kalkcementbruk. Yttertaket isolerades. Vid detta tillfälle ville man även installera en ny orgel. Det kom dock att dröja till 1984 innan den nya romantiska orgeln var på plats.
1980 lagades kyrktakets skiffertäckning. 1989 fick skadorna som uppstått till följd av 1975 års åtgärder åtgärdas. Tornet omputsades och målades. Även dess tak lagades. Den södra långsidans fris var skadad på grund av dålig avtäckning, vilket åtgärdades. Arkitekt var den samme som 1975. Vid arbetet karboniserade putsen illa, varför nya putslagningar fick göras 1993. Torntakets läckage hade inte upphört så man tvingades till en ny taktäckning med ventilationsgluggar och utbyte av rötskadat virke. 2000 anordnades en handikappramp till kyrkans nordportal.