Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster UDDEVALLA SKREDSVIKS KYRKA 3:2 - husnr 1, SKREDSVIKS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SKREDSVIKS KYRKA (akt.)
2000-07-20
Historik
Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Skredsvik är en medeltida kyrkplats, med kyrka åtminstone sedan 1230-talet. Den gamla kyrkan revs för att ge plats åt den nuvarande, som uppfördes 1855-56 efter ritningar fastställda av Överintendentsämbetet. Det fanns flera omarbetade förslag, de senaste signerade A Törnqvist. Ritningen till kyrkan innehåll flera medeltidsinspirerade detaljer, bl a på tornfasaderna, vilka dock aldrig kom till utförande. Den något ovanliga avslutningen av tornet med ett sadeltak hänger samman med denna gestaltning.

Kyrkan ligger strax utanför den gamla kyrkogården. Den gamla kyrkans murar blev, som på så många andra håll, byggnadsmaterial för den nya kyrkan. Intill kyrkan kom senare att byggas skolhus, sockenstuga och sockenmagasin.
Mark till den nya kyrkan uppläts av Gustafsbergs Barnhusdirektion i Uddevalla, och friköptes först 1938.

Kyrkan har egentligen inte genomgått några exteriöra förändringar att tala om. Invändigt skedde en renovering 1927 och en 1942, den senare under ledning av arkitekten Axel Forssén.

Vissa äldre inventarier från den äldre kyrkan hamnade efter rivning på Göteborg historiska museum, bl a den medeltida dopfunten (som deposition). Den är återlämnad till kyrkan sedan 1924.