Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MUNKEDAL PRÄSTBOL 1:2 - husnr 2, SANNE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SANNE KYRKA (akt.)
2000-11-10
Historik
Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Sanne kyrka är omnämnd tidigast 1391, troligen en träkyrka. Denna ersattes vid 1700-talets början av en ny träkyrka. Denna ersattes i sin tur av den nuvarande kyrkan, som byggdes strax norr om 1700-talskyrkan.

Den nuvarande kyrkan uppfördes 1847 efter ritningar av Johan Fredrik Åbom. Kyrkan renoverades 1894-95, och enligt uppgift byggdes då korpartiet om något. Exakt vad denna ändring innebar är osäkert, troligen byggdes det ungefär likadant som det ursprungliga.

Orgelverk byggdes i kyrkan 1918, med en något ovanlig orgelfasad ritad av Knut Nordenskjöld.

Kyrkan är liten och man hade länge mycket små utrymmen till sakristia. En längre diskussion om hur detta skulle lösas ledde 1965-1966 fram till en lösning, då en ny korvägg byggdes framför kyrkans egentliga östvägg, och utrymme till sakristia kunde åstadkommas där emellan. Detta skedde i samband med en större renovering under ledning av arkitekt Kaj Christensen, Varberg, då bl a också en ny läktartrappa byggdes inne i kyrkorummet, och vapenhuset fick sin nuvarande rena form.

Den medeltida dopfunten förvarades länge i tornrummet, men togs fram 1995. Den står nu i vapenhuset. Kyrkans nuvarande färgsättning från 1997-1998 har tagit sin utgångspunkt i de ursprungliga kulörerna.