Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KUNGÄLV KYRKEBY 9:1 - husnr 2, HARESTADS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

HARESTADS KYRKA (akt.)
2000-05-11
Historik
Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Harestad har varit kyrkplats sedan medeltiden. Den äldre kyrkan fick vid mitten av 1800-talet på grund av folkökningen ge plats för en ny kyrka, som stod färdig 1854. Ritningarna gjordes upp av byggmästaren Anders Person från Erikstorp i Bollebygd. Ritningarna omarbetades vid tillståndsprövningen hos ÖIÄ av arkitekt Albert Törnqvist. Vid uppförandet gjordes ändå en del avvikelser från det godkända förslaget från ÖIÄ och man följde i huvudsak Anders Persons ritningar. Kyrkobyggnaden blev hållen i en allmänt nyklassicistisk stil, men viktiga interiördetaljer som altarskrank och predikstol fick också mer utpräglade drag av empir.
En större reparation och renovering skedde 1902, då också interiören fick ett för tiden typiskt interiört dekorationsmåleri, med bl a fältindelningar och schablonmotiv, utfört av M B Wallström från Lödöse.
Denna sekelskiftesgestaltning avlägsnades helt vid den renovering som skedde i början av 1950-talet, och som leddes av arkitekten Sigfrid Ericsson. Han återgav kyrkorummet en mer klassicistisk gestalt, samtidigt som det byggdes rum under läktaren, och som altaruppställningen fick en ny komposition. Vid denna tid ersattes också kaminen av elektrisk uppvärmning.
Den senaste invändiga renoveringen skedde 1991, då bl a interiören fick en delvis ny färgsättning genom målaremästare Eskil Johansson i Kode.