Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KARLSKOGA SÖDRA GRANBERGSDALSTORP 1:10 - husnr 1, GRANBERGSDALS KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

GRANBERGSDALS KAPELL (akt.)
1995-03-25
Historik
Det som idag är Granbergdals kapell uppfördes 1875 av Karlsdals bruk som handelsbod och användes senare som lagerlokal. 1911 omändrades huset till biograf och danslokal och fungerade som sådant fram till 1915 då byggnaden inreddes till kapell. Detta var i en strävan att decentralisera den kyrkliga verksamheten. Det var framför allt kyrkoherde Teofil Ekelund i Karlskoga som ivrade för att granbergdalsborna skulle få ett kapell. En av kapellets första predikanter var Zarah Leanders svärfar Pontus Leander. Han blev den ende i Granbergdal bofaste prästen.
Åren 1915 till 1920 hyrde församlingen byggnaden, 1920 friköptes den. Under årens lopp har exteriören förändrats ytterst lite medan interiören genomgått ändringar undan för undan. 1960 skedde en omfattande renovering då kapellet snyggades upp både invändigt och utvändigt. Gamla kaminer för koks och ved byttes mot oljekaminer. Altartavlan med en ljusomstrålande Kristusgestalt målad av Karin Fryxell tillkom 1963. 1968 byttes oljekaminerna mot elvärmesystem. Altarringen har varit föremål för flera förändringar. Den intäcktes på 1940-talet med plywood och avkläddes under 1960-talet. Lokalen uppges ha blivit reparerad 1970. 1979 invigs en fristående klockstapel. Tidigare fanns kyrkklockorna på vinden.