Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SÄFFLE KYRKAN 1 - husnr 1A, SÄFFLE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SÄFFLE KYRKA (akt.)
1995-03-14
Historik
Komplettering vid inventering 2002:
Kyrkan uppfördes 1965 efter ritningar av arkitekt Gunnar Bornö. Byggnaden innehåller förutom kyrkorum också församlingshem, pastorsexpedition och lokaler för barn- och ungdomsverksamhet mm. Fastigheten är uppförd på grundmurar av betong med väggar av rött tegel från Höganäs. Taket var tidigare täkt med kopparplåt, men är sedan några år lagt med papp. 1984 kompletterades anläggningen med ett fristående kyrktorn.
Under 1988-89 genomfördes vissa förändringar i kyrkorummet där de naturfärgade bänkarna delvis inmålades i rött. Bänkdynor och mittgångsmatta anskaffades liksom ny belysning över altaret. I anslutning till kapprummet installerades samtidigt en handikapptoalett.