Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster EDA JÄRNSKOGS KYRKA 1:1 - husnr 1, JÄRNSKOGS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

JÄRNSKOGS KYRKA (akt.)
1995-03-29
Historik
KOmplettering vid inventerin 2002:
Den nuvarande kyrkan uppfördes 1695- 99 av murarmästare Johan Nilsson. Tornet uppfördes 1707-1729. År 1746 kompletterades inredningen med altaruppsats och predikstol av bildhuggaren Isak Schullström. Nya portar gjordes 1823 och sakristian tillbyggdes 1835. År 1854 tillkom västtornets klassicistiska överbyggnad. Långhusmurarna byggdes på ca 2,5 meter med timmer år 1883. Samtidigt ändrades putsen från spriputs till slätputs. Interiören målades vit. Detta gällde också alla skulpturer och lister som först skall ha blivit tvättade i bäcken och skurade med sand, sedan målade i vitt och guld. En orgel tillkom på västläktaren 1896. Vid en renovering 1903 gjordes arbeten av underhållskaraktär, bland annat i tornet. Inventarierna målades åter vita 1916-19 av konstnären Oscar Jonsson.

År 1930 skedde omfattande arbeten efter ett program av Kurt v Schmalensee. Syftet med arbetet var att återställa interiören till ett 1700-tals utseende. Bland annat att målades väggarna, bänkarna gjordes bekvämare och målades om till en ljust blågråton enligt ett äldre färgprov. Då det gäller de gamla inventarierna sägs i programmet: "Intet annat att göra än att nymåla samtliga inventarier i likhet med originalmålningar i angränsande kyrkor i Älgå och Gunnarskog, som liksom Järnskogs äro verk av Isak Schullström". På korväggen återfanns en kalkmålning i form av en röd drapering.

I slutet av 1940-talet skedde omfattande arbeten efter förslag av arkitekten Einar Lunberg. Arbetet syftade till att ytterligare återställa kyrkorummet. Innertaket lades om och målades i en rosaskimrande färg och väggarna målades i en ljust gulbrun färgton. Eventuellt nytillverkades också en altarring. Altartavlan, läktarens barriär och bänkarna målades om. Ljuskronor tillverkades av Lars Holmström, Arvika. Golvet i koret lades om och kaminerna togs bort och ersattes av elektrisk bänkvärme.

1966 genomfördes grundförstärkning arbeten för att förhindra fortsatt lutning av långhuset. Några år senare installerades toalett och bänkarna reducerade i antal och glesades ut. Läktarunderbyggnaderna gjordes 1989 och kororgeln installerades på 1990-talet. En exteriör renovering genomfördes 1998 då fasaderna omfärgades, fönstren och lanterninen renoverades och målades. Kors och kula förgylldes och torntrapporna kompletterades.