Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster FILIPSTAD RÄMSNÄS 3:1 - husnr 1, RÄMMENS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

RÄMMENS KYRKA (akt.)
1995-03-07
Historik
Komplettering vid inventering 2003: Bruksägarna vid Rämmen anhöll 1775 om tillstånd att få uppföra egen kyrka. Då tillstånd gavs blev också kyrkobyggandet en ekonomisk angelägenhet för brukspatron Christopher Myhrman d y och hans son. Kyrkan uppfördes 1781-86 som salkyrka med torn, och den brädfodrades 1791. Några år senare uppfördes korsarmarna. År 1851 revs det gamla tornet och ett nytt västtorn uppfördes efter ritningar av professor C. G. Brunius. Tornet hade rik utsmyckning i fornnordisk stil. Ett tornur tillkom 1868.

År 1899 genomfördes en renovering efter handlingar av arkitekt Georg R Ringström, Stockholm, byggmästare var A Engborn, Grythyttan. Det exteriöra arbetet innebar bland annat nya väggspånor och listverk, vissa lövsågsdetaljer tillkom och ett nytt taklag och taket lades med skiffer. Tornets rika utsmyckning skalades delvis av och förenklades. Ett nytt, dekormålat innertak sattes upp, golv och väggar reparerades och nya öppna bänkar sattes in. Ändringsarbeten genomfördes på orgelläktare, predikstol och altare. Målningsarbetet genomfördes av målarmästaren Hedin, Grythyttan och förgyllningen av dekorationsmålaren Berg, Stockholm.

År 1946 skedde en invändigt renovering efter förslag av arkitekt Einar Lundberg, Stockholm. Nya slutna bänkar monterades, antikglas insattes i fönstren och hela interiören ommålades, inklusive taket där dekormåleriet övermålades. Belysning installerades och orgeln byggdes om. Koret gjordes större och lades med bokparkett. Ny altartavla i form av en triptyk av Simon Sörman "Kallad av Gud" skänktes till kyrkan av disponent Christian Strojohan med fru. Golvet, som lades med bokparkett, sluttades mot vapenhuset och nytt brädgolv lades i bänkkvarteren. Vapenhuset i söder gjordes om till böne- och skrudkammare genom att dörren mot väster togs bort och rummet försågs med ett litet altare och skåp. Vindfång gjordes i klocktornets vapenhus genom en ny vägg. Nya kopplade fönster insattes. Ett nytt altare tillkom i koret.

År 1956 fick kyrkans exteriör sin nuvarande utformning, också efter förslag av arkitekt Einar Lundberg, Stockholm. Tornet byggdes om och kläddes likt övriga fasader och tak med spånor och skiffer. Lövsågeriarbeten från 1800-talets slut togs bort, nya smala foder kring portar och fönster sattes på. Trappan vid sakristian göts om och lades med skifferhällar. Nya portar insattes och elektriskklockringning infördes. En tredje klocka uppsattes 1957.

1987 renoverades fasaden på nytt genom ommålning. Fasadens oljefärg togs bort och istället påfördes rödtjära. Dessutom reparerades sockelputsen, tornluckor och skiffertaket sågs över. Skiffertaket lades om 2001.