Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VARBERG HUNNESTAD 22:1 - husnr 1, HUNNESTAD KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

HUNNESTAD KYRKA (akt.)
1994-01-01
Historik
Den äldsta kyrkan i Hunnestad var så vitt man vet uppförd av sten, med tegeltak och rödmålat torn av trä. 29 alnar lång och 18 alnar bred samt lär ha varit ljus och luftig. På kyrkdörren stod årtalet 1597 tillsammans med de latinska bokstäverna dic quare hic, (säg varför är du här). Kyrkan hade ingång på södra sidan och den saknade sakristia. Denna kyrka brann ner den 22 mars 1846. Endast några fönster kunde räddas.

En ny kyrka återuppbyggdes på de gamla grundmurarna utan sakristia och med en fristående klockstapel p.g.a. att kostnaderna annars blivit för höga. Ingången placerades på den västra gaveln under klockstapeln som var av trä. Kyrkan hade ett välvt innertak, till fördel för akustiken. Den stod färdig den 19 september 1848. Fram till 1850 stod kyrkan omålad. Då målades tak och väggar i vitt. Pelarna under läktaren marmorerades och predikstolen målades i pärlfärg och blått.

1882 revs den provisoriska klockstapeln. Ringklocka upphängdes under byggnadstiden i den stora eken på kyrkogården. 1883 var det nya kyrktornet färdigbyggt. Och samma år återinvigdes kyrkan. Nu var den utvändigt 35 alnar lång, 19 alnar bred och tornet var 53 alnar högt. Den är uppförd av gråsten, vitrappad och har rund absid i öster. Taket är täckt med plåt, sakristian är belägen bakom altaret. Koret skiljes från långhuset genom en kraftig triumfbåge.

1923 restaurerades kyrkan grundligt under ledning av arkitekt A. Berglund. Man gjorde inre och yttre målning, målningen i absidtaket som hade föreställt en soluppgång ändrades till att föreställa en stjärnhimmel. Elektrisk belysning installerades även.

1954 renoverades kyrkan på nytt. Den försågs nu med eluppvärmning som ersättning till den 1887 insatta plåtkaminen. Utvändigt reparerades putsen och kyrkan vitkalkades. Arbetet utfördes av Hilmer Johansson, Frillesås. Kyrkan ommålades även interiört av Rolf Lindblom, Varberg, enligt färgsättning av konstnären Joel Mila.