Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VARBERG GÖDESTAD 1:11 - husnr 1, GÖDESTAD KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

GÖDESTAD KYRKA (akt.)
1994-01-01
Historik
GÖDESTADS KYRKA ritades av arkitekten Adrian Crispin Peterson och uppfördes 1895-97 i nygotisk stil. Den mycket välbevarade nygotiska exteriören är intakt sedan uppförandet. Exteriört har kyrkan renoverats under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Kyrkan utgör ett mycket gott exempel på arkitektens nygotiska arkitektur.

Även interiörens enhetliga, nygotiska prägel är som helhet bibehållen sedan uppförandet. Vid en omfattande renovering 1952 kläddes innertaket med spånskivor och ursprungliga väggdekorationer målades över. Vid en restaurering 2006 återskapades kyrkorummets ursprungliga dekorationsmåleri och sidoskeppen öppnades upp. Skivmaterialet i taket avlägsnades och pärlspontpanelen framtogs.