Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KUNGSBACKA TÖLÖ 8:2 - husnr 1, TÖLÖ KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

TÖLÖ KYRKA (akt.)
1997-03-24
Historik
Tölö kyrka tillhör Tölö-Älvsåkers kyrkliga samfällighet och har varit moderförsamling i Göteborgsbiskoparnas prebendepastorat. Ritningar till kyrkan utfördes av arkitekt Langlet och godkändes 1853. 1854 påbörjades bygget och 1856 stod prebendekyrkan färdig, uppförd i s.k. nyklassicistisk - eller Karl-Johansstil. Invändigt stod kyrkan inte färdig för invigning förrän 1864. Biskop Gustaf Daniel Björck invigde kyrkan.

Kyrkans tak var ursprungligen täckt av skiffer. 1878 Fick Kockums i uppdrag att täcka kyrkan med galvaniserad plåt.

1885 Anskaffades värmeugnar.

Kyrkan har genomgått tre stora interiöra renoveringar; 1895, 1953 och senast 1996.

1895 panelades och målades innertaket, dessutom målade koret, väggarna och bänkarna. Skranket förändrades något efter ritningar av arkitekt Thorburn. Entreprenör var byggmästare Lindgren, Släp.

1923-24 genomgick kyrkan nästa stora restaurering. Då monterades elektrisk uppvärmning och elektriskbelysning drogs in.

1953 interiör restaurering. Brudkammare, förråd och sakristia byggdes under läktaren. De främre bänkraderna togs bort. Parkett lades längst fram och i koret. Nytt golv och isolering i hela kyrkan. Takets panelklädsel från 1895 ersattes av ett valv av spontade brädor i blå kulör. Bänkarnas dörrar bibehölls medan de för övrigt nytillverkades. Två nya malmkronor uppsattes i koret. Lampetter med mattglas uppsattes på långhusväggarna. De två "brinnande eldar av trä" som flankerade altaret, flyttades ner under läktaren. Över ytterdörren till sakristian ställdes ett förgyllt träkors som tidigare hade sin plats inne i kyrkan. Ytterväggarna putsades om.

Sin nuvarande färgsättning fick kyrkan vid den senaste renoveringen 1996. Då försågs den ursprungliga sakristian bakom koret med nya förvaringsskåp och lådor. Vidare ändrades användningen och ombyggdes läktarunderbyggnaderna från 1953. Samlingsrummet flyttades från den södra till den norra sidan och det södra utrymmet, vilket krymptes något genom byggandet av en ny läktartrappa från kyrkorummet, inreddes till sakristia. I samband med renoveringen nedtogs bl.a. 12 oljemålningar med apostlabilder som skänkts av Nicolas Sahlgren till orgelläktarens barriär i den gamla kyrkan, men som i den nya kyrkan placerades mot väggen under orgelläktaren. Bilderna konserverades 1886 och flyttades på 1920-talet till långhusväggarna. De försågs med nya ramar 1953, då även ett par av dem flyttades tillbaka under läktaren. Vid renoveringen ansåg församling och arkitekt att rummet blev för mörk med tavlorna uppe och det beslutades att tavlorna skulle magasineras istället.

Kyrkorummets nuvarande färgsättning härrör från renoveringen 1996 och det nuvarande tunnvalvet, av breda ändskarvade brädor, härrör från renoveringen 1953, då dessa monterades utanpå ett kassettindelat innertak av pärlspontspanel från 1895.