Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HYLTE KINNARED 46:1 - husnr 2, KINNAREDS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

KINNAREDS KYRKA (akt.)
1994-11-13
Historik
Kyrkobyggnaden består av ett rektangulärt långhus med rak avslutning i öster och gaveltorn i väster. Långhuset är uppfört i sten och i den östra delen ingår medeltida murverk. 1786 förlängdes långhuset mot väster och gaveltornet uppfördes i gustaviansk stil med en karakteristiskt svängd huv och sluten lanternin. Sakristian i norr (1870- tal) och vapenhuset i väster (1936-37) uppfördes senare i harmonierande stil.

Interiören präglas främst av 1600- och 1700-tal som återskapades vid en renovering 1936-37. Långhuset har vitputsade väggar och täcks av ett tunnvälvt brädtak bemålat med himmelsmotiv (1776). Takdekoren målades över vid en renovering 1901, då kyrkorummet fick ny färgsättning och delar av inredningen byttes ut. Målningarna togs åter fram vid en omfattande renovering 1936-37 under ledning av arkitekt Knut Nordenskiöld, tillsammans med 1600-talsdekor på östmuren. En ny sluten bänkinredning insattes med dörrar som tillverkades efter 1774 års dörrar, av vilka några återfunnits. Altarringen inkläddes med sitt nuvarande släta träverk. Bland kyrkans äldre inredning märks en medeltida dopfunt och en predikstol i renässansstil (1631). Glasmålningen i koret (1919) är ett verk av konstnären Yngve Lundström.