Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM NORRSTRÖM 2 - husnr 1, OPERAN (KUNGLIGA TEATERN)

 Byggnad - Beskrivning

OPERAN (KUNGLIGA TEATERN) (akt.)
Historik
Operabyggnaden uppfördes 1892-98 efter ritningar av A Anderberg. Byggnaden föregicks av en 1887 utlyst arkitekttävling och en kritiserad rivning av Gustav III:s opera, som hade uppförts 1782. Operakällaren öppnade redan 1895 och själva teatern 1898 i september. Operakällaren om- och tillbyggdes 1955-61 och 1974 efter ritningar av P Celsing och N Tesch. En genomgripande modernisering av operan slutfördes 1975.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X

Stommen är murad och exteriören karaktäriseras av sin bandade granitsockel. Fasaderna är putsade och dekorativa element är utförda med olika sorters kalk- och sandsten. Den arkitektoniska utsmyckningen koncentrerades till byggnadens huvudfasad mot Gustav Adolfs torg.

KÄLLA: Vårdprogram Operan, Statens Fastighetsverk 2004.