Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM DJURGÅRDEN 1:1 - husnr 190, WALDEMARSUDDE

 Byggnad - Beskrivning

WALDEMARSUDDE (akt.)
Historik
Prins Eugen förvärvade dispositionsrätten till Waldemarsudde 1899 och lät uppföra slottet 1903-05 efter ritningar av arkitekten Ferdinand Boberg. Slottet är uppfört i tre våningar med en entresolvåning, numera kansli. Fasaderna är slätputsade, norrfasaden har en sluten karaktär, utmärkande är de stora ateljéfönstren i vindsvåningen och entréns loggia med stenkolonner. Fasaden mot söder öppnar sig mot Saltsjön med tre stora fönsterpartier. Byggnaden är intimt komponerad med terrasser mot vattnet och skulpturpark. De representativa rummen är förlagda i söder, prinsens privata rum och tjänstebostäder är förlagda mot norr. Här finns även ateljén med dess förrum för färgberedning. Eugen och Boberg hade ett nära samarbete, efter Eugens anvisningar och önskemål ritade Boberg byggnaden "inifrån och ut".

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1993-07-06. Beteckning 5390/92