Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STORUMAN KYRKAN 5 - husnr 2, STENSELE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Stensele kyrka ineriör mot kor.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STENSELE KYRKA (akt.), STENSELE KYRKA (akt.)

1884 - 1886

1886 - 1886

Västerbotten
Storuman
Lappland
Stensele
Stensele församling
Luleå stift
Blå vägen 28

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 2010

Tillkomsten av Stensele kyrka var utdragen. Befolkningen växte snabbt och en ny och större kyrka började diskuteras redan på 1850-talet. På grund av missväxt och nödår fick bygget skjutas upp två decennier och kyrkoarkitekturen var då på väg att lämna det nyklassicistiska skedet för mer experimenterande former. Kyrkan är ritad av arkitekten Fredrik R. Ekberg vid Överintendentsämbetet i Stockholm 1881 och uppförd 1884–1886 av församlingens samtliga arbetsföra män, som gjorde dagsverken under ledning av den erfarna kyrkobyggmästaren Johan Nordell från Stockholm. Kyrkan blev en magnifik skapelse, en av Sveriges största träkyrkor. Den v...

Läs mer i eget fönster

År 1817 - 2003 Ändring
Läs gärna hela händelselistan som finns under Dokument.
År 1884 - 1886 Nybyggnad
Kyrkan ritades av ark. Fredrik. R. Ekberg 1881, vilken skulle rymma 2000 personer. Ekbergs första förslag från 1866 skulle endast rymma 900 personer. Byggmästare var Johan Nordell. Kyrkan gestaltades treskeppig med avgränsande pelare till sidoskeppen. Pelarna uppbär sidoläktare och orgelläktare. Tresidigt utbyggt korparti. Ny kyrkklocka och orgelverk anskaffat. Kyrkan omnämndes vara målad i skärt och vitt 1925.

Fredrik Ekberg (Arkitekt)

År 1886 - 1886 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, vapenhus och torn

Fredrik Ekberg (Arkitekt)

Johan Nordell (Byggmästare)

År 1886 - 1886 Nybyggnad - Korparti

Fredrik Ekberg (Arkitekt)

Johan Nordell (Byggmästare)

År 1886 - 1886 Nybyggnad - Torn

Fredrik Ekberg (Arkitekt)

Johan Nordell (Byggmästare)

År 1886 - 1886 Nybyggnad - Sakristia

Fredrik Ekberg (Arkitekt)

Johan Nordell (Byggmästare)

År 1886 - 1886 Nybyggnad - Vapenhus

Fredrik Ekberg (Arkitekt)

Johan Nordell (Byggmästare)

År 1928 - 1928 Ändring
Ca 1928 Omläggning av kyrkotaket med sågat spån (med liknande profil som befintliga kluvna spån, vilka var uppruttnade). Emellertid tycks taket ha lagts med svartmålad plåt.
År 1934 - 1934 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering av ark. Edvard Strömqvist, Lycksele från 1931. Förslaget reviderades något 1933. *Blyinfattade färgade glas insattes i korfönsterna. *Nya innerfönster av räfflat glas. *Värme kaminer insatta från Bolinder, en på norra sidan och en på södra sidan i kyrkorummet samt en kamin i sakristian (de gamla kaminerna var utbrända och brandfarliga). *Skorstenar i tegel skulle uppföras inne i kyrkorummet, men på utsidan av sakristian. *Trossbottnar med papp, såg- och klyvspånsfyllningar. *Höjning av koret med två trappsteg. *Altaruppsatsens höjande. *Skåpändringar i sakristian. *Nytt brädgolv inlagt över det gamla plankgolvet. *Två ljuskronor för levande ljus inköpta (Marcus Ax metallfabrik, Stockholm). *Ny altartavla av Gerda Höglund föreställande ”Jag har övervunnit världen”. Till lärljungen längst till höger efterliknade Nathan Söderblom. *Inramning till altartavlan ritad av ark. E. Strömqvist. *Orgeln restaurerad och förseddes med två nya stämmor och en elektrisk fläkt. *Orgelläktaren byggdes ut för att rymma en större sångkör. *Lasering av golven i kyrkan. Fernissning skulle inte verkställas, då den kunde bli ojämnt sliten. *Ny färgsättning i kyrkorummet av steen Flemming, Långsjöby (tidigare målad i skärt och vitt eller rosa och ljusgrått?). Arbetet utfördes av målarmästare H. Åman, Junsele med Flemming som kontrollant.

Edvard Strömqvist (Arkitekt)

Gerda Höglund (Konstnär)

År 1946 - 1946 Teknisk installation
*Installation av elektrisk uppvärmning. *Belysningsanläggning med ljuspunkter efter läktarbarriärerna, så att inte elljus behövde monteras på ljuskronorna. Ytterbelysning samt belysning av tornet (Elektriska aktiebolaget AEG, Skellefteå).
År 1952 - 1952 Specifika inventarier - tornur
Tornur till kyrkans tornspira där fönsterkupor fanns placerade (AB Westerstrand & söner urfabrik, Töreboda).
År 1956 - 1956 Fast inredning - orgel
Ny orgel från Grönlunds orgelfabrik.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1977 - 1978 Ändring - restaurering
Restaurering. Förslag av Bengt Lidström, VAB, Umeå 1975. *Taktäckning med kopparplåt på kyrka och torn, istället för det befintliga svartmålade plåttaken (detta för att minska underhållskostnaderna med målning). *Tornkorset utbytt. *Väggarnas ytterpanel togs ner och isolering med mineralull skedde, varefter panelen återställdes. I samband därmed kunde väggarnas konstruktion dokumenteras. *Målning av kyrkans ytterfasad skulle ske under sommaren 1978. *Hk-ramp vid norra entrén. Invändigt. *Transparenta isoleringsskivor i fönsterna. Tätningslister i fönsterbågarna. * Det pålagda golvet från 1934 togs bort. Det ursprungliga golvet från 1885 fanns kvar och avlägsnades försiktigt. Ny trossbotten med spånskiva. Utrymmet mellan bjälkarna isolerades med mineralullskivor. Därefter återmonterades det gamla golvet som slipades och ytbehandlades. Tätning mot ytterväggarna gjordes. *Förbättrad värmeisolering till yttertak över mittskepp och sidoskepp. *Ny toalett i vapenhusets norra sida. Den befintliga toaletten i vapenhuset ansågs för liten. *Ökat utrymme i koret genom att en bänkrad på vardera sida avlägsnades. *Bjälklag med innertak uppfört i sakristian. *Inredande av ett rum i tornkammaren. *Skåp för skrudförvaring samt altare i sakristian. *Rengöring och målning av bänkarna. *Förvaring av textilier planerades att lokaliseras till under altaret. *Nya bänkvärmare. *Bättringsmålning och rengöring av kyrkmålare Sten Åström, Avesta och Signar Forsman, Blåviksjön. *Alla ljuskronor och ljushållare i kyrkan renoverade och putsade. *Automatiskt brandlarm med sprinklersystem. *De inre dörrarna skulle hållas öppna under gudstjänst, då alternativet var ett borttagande av dem samma, p g a utrymningsskäl. Istället för två reservutgångar från läktaren förespråkades att maximalt 100 personer fick vistas på vardera sidan. *Mekanisk lucköppning. *Målning av karmar och smygar invändigt

Bengt Lidström (Arkitekt)

Signar Forsman (Konservator)

Sten Åström (Konservator)

År 1985 - 1985 Fast inredning - orgel
Inköp av kororgel.