Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ARVIDSJAUR GLOMMERSTRÄSK 6:80 - husnr 1, GLOMMERSTRÄSK KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Glommers träsk kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GLOMMERSTRÄSK KYRKA (akt.), GLOMMERSTRÄSKS KAPELL (akt.)

1890 - 1891

1891 - 1891

Norrbotten
Arvidsjaur
Lappland
Arvidsjaur
Arvidsjaurs församling
Luleå stift
Storgatan 69

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Bönhus

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Det enkla bönhuset omgestaltades efter Sigurd Lundmarks ritningar i samband med att
kyrkan flyttades från andra sidan vägen, 1936. Det är idag en rak långhuskyrka med
västtorn, och församlingshem inrymt i souterrängvåningen. Församlingshemmets stora
sal byggdes med stöd från prinsessan Margaretas minnesfond och har fått sitt namn efter
henne.

År 1890 - 1891 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor

Jonas Svedberg (Hantverkare - Snickare)

Karl Svedberg (Hantverkare - Snickare)

År 1890 - 1891 Nybyggnad - Korparti

Jonas Svedberg (Hantverkare - Snickare)

Karl Svedberg (Hantverkare - Snickare)

År 1891 - 1891 Nybyggnad
Glommersträsk bönhus/kapell byggs av bybor. Den rödmålade timmerbyggnaden mätte 11 x 19 meter och var från stenfoten räknat 6 meter hög. Orgeln byggs av Petter Alm.
År 1896 - 1896 Fast inredning - predikstol
Predikstol. Byggs av Jonas Lindgren från Lappträsk efter mått från predikstolen i Jörns kyrka.
År 1928 - 1928 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla. Målas av Gerda Höglund.

Gerda Höglund (Konstnär)

År 1936 - 1936 Flyttning
Kapellet flyttades till andra sidan av vägen
År 1936 - 1936 Nybyggnad - Torn
År 1936 - 1936 Flyttning
Flyttning och ombyggnad av kapellet. Ritningar av Sigurd Lundmark (Nilsson & Lundmark). • Flyttning av kapellet till andra sidan vägen • Västtorn • Förändring av fönstren • Ny inredning, bl a altartavla. Målas av Gerda Höglund.
År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad
Samlingssal i källarplanet. Margaretasalen får sitt namn efter Prinsessan Margareta från vars minnesfond medel ställs till förfogande för samlingssalens färdigställande.
År 1954 - 1954 Fast inredning - orgel
Ny orgel. Grönlunds orgelbyggeri.
År 1964 - 1964 Ändring - ombyggnad
Renovering av källarvåning med inrättande av kapprum och toaletter i ”tornfoten” och reparation av ”Margaretasalen”. NAB.
År 1968 - 1968 Ändring - ombyggnad
Församlingssal inreds i källaren.
År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad
Tillstånd till sänkning av golv innanför altarrundeln samt vissa förändringar i kyrkans biutrymmen. Byggmästare Evert Granberg. • Sänkning av korgolv innanför altarrundel • Nytt utrymme för skrudar samt tvättställ i sakristian • Toalett

Evert Granberg (Byggmästare)

År 1974 - 1974 Fast inredning - orgel
Ombyggnad av orgeln. Två tidigare stämmor utbyts mot 16´ subbas och 8´ rörflöjt.
År 1978 - 1978 Ändring
In- och utvändig ommålning. Margaretasalen får en del nya inventarier skänkta av Glommersträsk kyrkliga arbetskrets.
År 1999 - 1999 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad av entrédelen mot tornet, för att möjliggöra en mer handikappvänlig entré, med hiss. Tilläggsisolering av tornet inom befintlig konstruktion. WC i tornrummets entréplan och källarplan.