Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRTÄLJE ESTUNA PRÄSTGÅRD 1:3 - husnr 1, ESTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Estuna kyrka interiör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ESTUNA KYRKA (akt.), ESTUNA KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1200 - 1229

Stockholm
Norrtälje
Uppland
Estuna
Estuna och Söderby-Karls församling
Uppsala stift
Norrtäljevägen 663

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2007

Kyrkans äldsta delar är koret och långhuset ungefär fram till vapenhusets västra vägg, dessa uppfördes under 1200-talets första årtionden. Murarna saknar helt tegel. Långhusets ursprungliga utsträckning västerut visas av ytterportalen som idag leder till vapenhuset och av en rest av långhusets första västmur som syns under läktaren.

Koret är lägre och smalare än långhuset och ett av de äldre exemplen på Upplandskyrkor med rakt avslutat kor. Kyrkor med rakt avslutat kor bildar en mellanform mellan de äldre romanska kyrkorna med absid och senare salskyrkor där koret är lika högt och brett som långhuset. Kormurarna är kraftiga även...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia.
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Sakristia
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Korparti
År 1200 - 1229 Nybyggnad
1200-talets första årtionden. Koret och östra delen av långhuset byggdes.
År 1200 - 1250 Nybyggnad - Sakristia
1200-talets första hälft. Sakristian byggdes något senare än kor och långhus.
År 1270 - 1270 Ändring
1270 (omkring) Trepassvalv av trä slås över långhuset. Kalkmålningarna i korvalvet och övre delen av långhusets väggar utfördes.
År 1270 - 1299 Ändring - tillbyggnad
Sent 1200-tal. Långhuset byggs ut i väster.
År 1298 - 1298 Invigning
Kyrkan invigs.
År 1300 - 1329 Ändring - ombyggnad, port
Portalen mot vapenhuset förstorades.
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1440 - 1459 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Tegelvalven slogs över långhuset och trappan i öster till vinden byggdes.
År 1450 - 1500 Nybyggnad - Vapenhus
1400-talets senare hälft, Vapenhuset byggdes.
År 1463 - 1463 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Långhusets tegelvalv och nedre del av väggarna bemålades.
År 1720 - 1729 Ändring
Merparten av de dragband och ankarslutar som finns i kyrkan monterades.
År 1726 - 1730 Ändring - ombyggnad, takstol
Takstolarna och yttertaket byttes. Vapenhusets tak sänktes vid omläggningen.
År 1732 - 1732 Ändring - ombyggnad
Större reparation av kyrkan. Fönstren i norra långväggen samt i korets gavel togs upp. Ytterportalen i väst togs upp. Triumfbågen mellan kor och långhus gavs sin nuvarande stickbågiga utforming. Kalkmålningarna målades över helt. Bänkinredningen tillverkades av snickaren Anders Snyffelbom i Norrtälje.

Anders Snyffelbom (Hantverkare - Snickare)

År 1764 - 1764 Ändring
Altare och altarring tillverkades av Norrtäljesnickaren Dahlström. Orgel tillverkad av Jacob Westervik i Stockholm, samtidigt byggdes den läktare som ännu finns kvar.

Dahlström (Hantverkare - Snickare)

Jakob Westervik (Orgelbyggare)

År 1770 - 1770 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstret i korets södra vägg förstorades till utseende likt övriga fönster.
År 1771 - 1771 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkades av bildhuggaren Kindgren i Stockholm.

P M Kindgren (Konstnär - Bildhuggare)

År 1776 - 1778 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen tillverkades i delar från flera olika snickare.
År 1789 - 1789 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlorna inköptes.
År 1842 - 1844 Ändring - ombyggnad, stomme
Sakristian fick nytt spåntak och nya takstolar. Sydöstra korhörnet, en del av norra långväggen västra gavelns södra nedre hälft samt sakristians nordvästra hörn togs ned och murades upp på nytt p g a skador. På västra gaveln samt i sakristian togs murarna ned till grunden som förstärktes. Ett antal ankarjärn monterades kring västra väggen. Fönstren på norra sidan samt fönstret öster om vapenhuseti långhusets södra vägg förstorades. Något senare fick korfönstret och fönstret i långhusets södra vägg väster om vapenhuset samma utformning. Kyrkan putsades om utvändigt.
År 1879 - 1879 Teknisk installation - värme
Uppvärmning i form av stor kamflänskamin ordnades. Kaminen finns kvar förvarad i klockstapeln.
År 1885 - 1885 Ändring - ombyggnad, trappa
Läktartrappa av trä togs bort och nuvarande uppgång till läktaren genom den medeltida spiraltrappan ordningsställdes.
År 1889 - 1889 Ändring - ombyggnad, yttertak
Yttertaket lades om med svartplåt.
År 1899 - 1899 Fast inredning - orgel
Orgel tillverkad av Zetterqvist, Örebro sattes in.
År 1929 - 1929 Ändring - restaurering
Genomgripande restaurering av kyrkan görs enligt ett förslag av Gustav Holmdahl från 1921 som bearbetades av Erik Fant. Kalkmålningarna togs fram. Innanför västra ingången byggs ett vindfång och monterades de dörrar som idag finns kvar mot långhuset, läktaren och förvaringsskrubb. Fönstret i östra kormuren sattes igen. Altaruppsatsen fick sin nuvarande utformning. Ytterdörren i väster byttes ut och mot vapenhuset i söder sattes den medeltida dörren tillbaka. Tegelgolv lades i hela kyrkan på underlag av nygjuten betong. Tidigare trägolv var rötskadat. Bänkarna byggdes om. Elektrisk uppvärmning och belysning drogs in. Fönstren fick nya glas och blyspröjs i befintliga bågar. Snickerier målades i gröna, grå och gulbruna kulörer, specificerades inte i förslaget.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1957 - 1957 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningarna på långhusvinden säkrades av konservator Sven Dalén.

Sven Dalén (Konservator)

År 1961 - 1961 Specifika inventarier - dopfunt
Medeltida dopfunt togs åter i bruk. Kompletterades med ny fot och cuppa.
År 1976 - 1976 Konservatorsarbeten
Kalkmålningarna rengjordes av konservator Bengt Grandin.

Bengt Grandin (Konservator)