Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRTÄLJE SINGÖ KYRKA 1:1 - husnr 1, SINGÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Singö kyrka interiör fr V.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SINGÖ KYRKA (akt.), SINGÖ KYRKA (akt.)

1750 - 1753

1753 - 1753

Stockholm
Norrtälje
Uppland
Singö
Väddö församling
Uppsala stift
Singövägen 252

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Historik

Inventeringsår 2007

Singö tillhörde Häverö församling långt in på 1700-talet. Enligt skriftliga källor hade ön under denna period ett litet träkapell. Kapellet finns omnämnt redan i slutet på 1500-talet och var troligtvis beläget i Söderby, på ungefär samma plats som den nuvarande kyrkan. Singö fick en egen kyrkogård först 1713 och inte långt därefter, 1753, stod dagens kyrka klar. Den småskaliga kyrkan har sedan dess fungerat som öns hjärta.

Singö kyrka är en korsformad träkyrka som uppfördes under åren 1750 - 1753. Den ursprungligt anlagda planen är bibehållen och består av ett mittskepp med korsarmar i nord och syd, ett tresidigt kor i öster, to...

Läs mer i eget fönster

År 1734 - 1734 Ändring
Singö blir en egen församling
År 1750 - 1753 Nybyggnad
Singö kyrka uppförs.
År 1752 - 1752 Ändring
Votivskepp skänkt av borgare Erich Brant
År 1753 - 1753 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, korsarmar, torn.
År 1753 - 1753 Nybyggnad - Korparti
År 1753 - 1753 Nybyggnad - Torn
År 1753 - 1753 Nybyggnad - Sakristia
År 1753 - 1753 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1755 - 1755 Fast inredning - altare
Altare och altarring uppfördes av byggmästare Öhman.
År 1761 - 1761 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp, sent 1400-tal, skänkt till kyrkan 1761.
År 1761 - 1761 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp skänkt och fraktat av fiskare och sjömän.
År 1787 - 1788 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändiga arbeten. Exteriörens knuttimrade hörn kläddes in, fasaderna behandlades med rödfärg och vitriol, hörnen behandlades med tjära.
År 1800 - 1899 Ändring
Mässhake 1500 - tal, skänkt till församlingen på 1800-talet.
År 1817 - 1817 Ändring
Väggarna är putsade utvändigt och skulle även putsas invändigt (visitationsprotokoll). Registreraren är osäker på om den här händelsen är adekvat, men lägger in den i enlighet med inventerarens händelselista./GEH
År 1829 - 1829 Ändring
Pyramider ställs att flankera altarskåpet.
År 1833 - 1833 Ändring
Brädor och spik inhandlas för att bräda den obrädade delen av kyrkan.
År 1834 - 1834 Underhåll - exteriör
Kyrkan rödfärgas.
År 1862 - 1862 Fast inredning - orgel
införskaffades även ett gammalt orgelharmonium.
År 1883 - 1883 Fast inredning - orgel
Kyrkan köpte in den första piporgeln.
År 1895 - 1895 Ändring - restaurering
Utvändig och invändig restaurering. Både insidan och utsidan kläddes med panel av stående pärlspånt. Innertaket brädades med spåntade brädor som sattes direkt på det gamla taket. Nytt trägolv. Ny altarring med svarvade dockor. Predikstolen vitmålades. Slutna bänkkvarter ersattes av öppna träbänkar av parkmodell. Exteriören vitmålades med oljefärg. Rektangulära fönster byttes mot rundbågiga vita träfönster med blyspröjs. Ny trappa av cement vid västentrén. Taket belades med asfaltpapp. Dörrar mellan tornbottenvåning och långhus nu ersatta med självstängande dörrar.
År 1922 - 1922 Ändring - ombyggnad, yttertak
Plåttak lades på hela kyrkan. Tornets takfot gjordes åter rak som före restaureringen 1895. Blindfönster i tornets bottenvåning togs bort.
År 1941 - 1941 Fast inredning - orgel
Nuvarande orgel köptes in.
År 1964 - 1964 Ändring - restaurering
Utvändig och invändig restaurering, under ledning av arkitekt Hans Westman. Sakristian förlängdes norrut, panelen av pärlspånt avlägsnades både exteriört och interiört. Ytterväggarna isolerades och kläddes med rödmålad locklistpanel. Rundbågiga fönster byttes ut mot rektangulära småspröjsade träfönster. Invändigt lämnades timmerväggarna synliga. Nya slutna bänkar ersatte de öppna bänkarna. Befintlig orgelläktare anpassades till den nya inredningen.

Hans Westman (Arkitekt)

År 1965 - 1965 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt av marmor, gåva, ritad av Hans Westman.

Hans Westman (Arkitekt)

År 1995 - 1995 Konservatorsarbeten
Konservering av altarskåp, predikstol och baldakin, två pyramider, två sirater, utfört av Sven-Olof Carlsson.

Sven Olof Carlsson (Konservator)

År 2002 - 2002 Ändring
Upptagande av dörr i sakristians östra vägg.
År 2006 - 2006 Ändring
Igensättning av sakristians fyra år gamla dörr.
År Okänt Fast inredning - predikstol
Predikstol, stod tidigare i Häverö kyrka, osäkert när den kom till Singö, målat årtal 1699, men antas vara ännu äldre.