Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HUDIKSVALL FORSA PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, FORSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Forsa kyrka interiör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FORSA KYRKA (akt.), FORSA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1200 - 1299

1767 - 1767

Gävleborg
Hudiksvall
Hälsingland
Forsa
Forsa-Högs församling
Uppsala stift
Prästgården 104

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2003

Forsa kyrka uppfördes åren 1840-45 i nyklassicistisk stil efter ritningar utförda av Jacob Wilhelm Gerss. Dessa ritningar kom dock att förändras under arbetets gång under ledning av byggmästare Jacob Norin. De norra och östra väggarna samt sakristian från den medeltida kyrkan, som stått på samma plats, kom att ingå i den nya kyrkan.

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Långhus
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Stenkyrka byggs.
År 1300 - 1399 Ändring - tillbyggnad
Förlängning av kyrkan västerut.
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
År 1400 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Vapenhus byggs.
År 1450 - 1459 Ändring - tillbyggnad
Ombyggnad. Koret revs och kyrkan byggs ut österut. Sakristia byggs i kyrkans nordöstra hörn. Ett valv byggs över koret och tre i långhuset.
År 1520 - 1529 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar utförda av Måns Gadh.

Måns Gadh (Konstnär)

År 1687 - 1687 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan gjuten i Stockholm.
År 1718 - 1718 Fast inredning - skrank
Lågt korskrank ersätts av två pyramider.
År 1730 - 1730 Ändring - ombyggnad
Överkalkning av väggmålningar. Upptagning av stora fönster. Flyttning av predikstolen.
År 1739 - 1739 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp flyttas till lillkyrkan. Ny altaruppsats av Peter Bolm, Gävle.
År 1742 - 1742 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Pyramider snidas av en båtsman i Harmånger.
År 1767 - 1767 Nybyggnad
Ny sakristia uppförs.
År 1840 - 1845 Ändring - tillbyggnad
Långhuset om- och tillbyggt. Från den medeltida kyrkan kvarstår den norra muren.

Jacob Norin (Byggmästare)

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

År 1840 - 1845 Nybyggnad - Korparti

Jacob Norin (Byggmästare)

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

År 1840 - 1845 Nybyggnad - Torn

Jacob Norin (Byggmästare)

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

År 1840 - 1840 Rivning
Rivning av medeltidskyrkan men de norra och östra väggarna samt sakristian kom att ingå i den nya kyrkan.
År 1844 - 1844 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgjuten.
År 1845 - 1845 Ändring
Den nya kyrkan stod färdig efter ritningar utförda av I W Gerss

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

År 1846 - 1846 Invigning
Invigning
År 1849 - 1949 Fast inredning - orgel
Orgel installeras.
År 1850 - 1859 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelfasad utförd av bildhuggare H O Hofrén, Arbrå.

H O Hofrén (Konstnär - Bildhuggare)

År 1879 - 1879 Teknisk installation - värme
Värmeanläggning installeras.
År 1892 - 1892 Ändring - restaurering
Reparation av sockeln, utbyte av takplåtar, skrapning och målning av fönsterkarmar, förgyllning av tornkors och urets visare efter förslag av arkitekt John Carlsson.

John Carlsson (Arkitekt)

År 1909 - 1909 Arkitekturbunden utsmyckning
Korväggen försågs med stuckmoln och i taket byggdes ramverk efter förslag av arkitekt Nils Lovén.

Nils Lovén (Arkitekt)

År 1924 - 1924 Fast inredning - orgel
Jonas Wengströms orgelverk ersätts av den nuvarande orgeln från Gebrüder Rieger, Jägerndorf.

Gebruder Rieger (Orgelbyggare)

År 1936 - 1936 Ändring - restaurering
Restaurering under ledning av Einar Lundberg och av byggmästare Einar Frisk, Hudiksvall. Nytt altare med monumental altartavla av konstnären Tor Hörlin. Predikstolen flyttas från altaret till norra väggen. Dopaltare inrättas mittemot predikstolen. Fönstren försågs med antikglas. Igenmurnig av korfönster. Nya lampetter och ljuskronor. Interiörens väggar avfärgades i en gul ton. Nya färger på bänkar, predikstol, läktare. Varmvattenelement, elektrisk belysning och hörlurar installerades. Äldre inventarier fick åter plats i kyrkorummet. Kyrkomuseum inrättas i kyrktornet. Justering av bänkar som målades i en blå kulör. Nytt golv, pannrum i norr, medeltidsskulpturerna konserverades av Sven Dalén, orgeln rengjordes och stämdes, gravhällar uppställdes i vapenhuset vars golv belades med tegel.

Einar Frisk (Byggmästare)

Einar Lundberg (Obestämd yrkestillhörighet)

Sven Dalén (Konservator)

Tor Hörlin (Konstnär)

År 1936 - 1936 Underhåll - exteriör
1936? Enligt arbetsbeskrivning av Einar Lundberg lagas spricka på östra gaveln med KC-bruk. ”Östra gaveln och övriga skadade ytor vattrives med friskt kalkbruk.”?

Einar Lundberg (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1938 - 1938 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av kalksten och dopskål av silver tillkom.
År 1947 - 1947 Ändring
Skulpturen St Mikael återköps Israel Jonzon och återbördas till kyrkan.
År 1954 - 1955 Specifika inventarier - altartavla
Altarmålning utförd av Gösta Bohm i gravkapellet.

Gösta Bohm (Konstnär)

År 1965 - 1965 Ändring - ombyggnad
Omkalkning av väggar och valv. Birgittarummet med dop-, vigsel- och konfirmandrum samt förvaringsutrymmen och toaletter installerades i kyrkans västparti. Nytt koppartak. Målning av bänkar. En trapp till läktaren togs bort. Delvis ny eldragning. Heltäckningsmattor.
År 1965 - 1965 Underhåll
Förslag av B. Gruvstedt för invändig och utvändig reparation av putsskador samt sanering av takkonstruktionen.
År 1966 - 1966 Flyttning
1966? Fyra skulpturer (S. Barbara, S. Olof, S. Erik, Kristus som smärtoman) flyttas från tornkammaren till kyrkans västvägg. Altarskåpet från 1500-talet flyttas från tornkammaren till konfirmandrummet.
År 1973 - 1973 Ändring
Två ljusstakar ”Eva och Adam 1748” stals.
År 1980 - 1980 Ändring
Stals S:ta Birgittaskulpturen.
År 1988 - 1990 Ändring - ombyggnad
Inre och yttre upprustnings- och ombyggnadsarbeten. Ommålning fönster och lanternin med oljefärg. Rengöring, lagning och avfärgning med latexfärg av invändiga putsade ytor. Målning av invändiga träytor. Förgyllning och konservatorsarbeten på inventarier. Ny färgsättning vapenhus och förrum. Slipning och oljning av golv. Utbyte av äldre elinstallationer. Kontorsutrymme byggdes på läktaren varvid södra bänkkvarteren borttogs. Borttagning en bänk i vardera kvarteret mot den västra väggen. Fotstöd till samtliga bänkar togs bort. Utbyggnad av korgolv. Trappa till koret ersattes av en ramp. Ombyggnad av kyrkvaktarbänkar. Nya mattor. Nytt tyg altarring. Ny kororgel av Johannes Menzel orgelbyggeri AB. Omplacering av Mariaskåpet, trimfkrucifixet och dopfunten.

Johannes Menzel Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1994 - 1994 Underhåll - exteriör
Putslagning och avfärgning av torn, sakristia och östra fasaden. Borttagning av plastfärg på sockel och ny avfärgning.
År 1995 - 1995 Ändring
”S:ta Katarina av Vadstena” och ”Kristus smärtomannen” stals.
År 1996 - 1996 Ändring
1996? Avlägsnande av heltäckningsmatta, slipning och oljebehandling av golvet i kapprummet.
År 1996 - 1996 Fast inredning - orgel
1996? Restaurering av läktarorgel.
År 1997 - 1997 Ändring
1997? Inrättande av altarbord. Placering av bokskåp under läktaren.
År 1999 - 1999 Underhåll - exteriör
Utvändiga putsarbeten med rent kalkbruk och traditionell kalkfärg, översyn av plåttak och bättringsmålning av fönster med linoljefärg.