Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FINSPÅNG HAGEBY 1:6 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

Skedevi kyrka, 61

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1930 - 1930

Östergötland
Finspång
Östergötland
Skedevi
Finspångs församling
Linköpings stift
Hageby 206

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Historik

Inventeringsår 2005

På kyrkogårdens nordvästra del uppfördes 1930 ett gravkapell efter ritningar, signerade av arkitekt Ottar Hökerberg 1924. Hökerberg har även utfört ritningar till bl a ljuskronan och antependium. Över altaret finns en väggdekoration, som är målad av dekoratören L Hjelm i Stockholm. Gravkapellet bekostades av konsul Hjalmar Wicander, som även bekostade ett nytt församlingshem 1934.

År 1930 - 1930 Nybyggnad
På kyrkogårdens nordvästra del uppfördes 1930 ett gravkapell efter ritningar, signerade av arkitekt Ottar Hökerberg 1924. Hökerberg har även utfört ritningar till bl a ljuskronan och antependium. Över altaret finns en väggdekoration, som är målad av dekoratören L Hjelm i Stockholm. Gravkapellet bekostades av konsul Hjalmar Wicander, som även bekostade ett nytt församlingshem 1934.

Otar Hökerberg (Arkitekt)