Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERÅS KÄRRBO KLOCKARGÅRD 1:4 - husnr 1, KÄRRBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kärrbo kyrka_567.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KÄRRBO KYRKA (akt.), KÄRRBO KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1200 - Okänt

1200 - Okänt

Västmanland
Västerås
Västmanland
Kärrbo
Kungsåra församling
Västerås stift
Kärrbo kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Bevarad 1200-talsdopfunt och äldsta kända dokument - från 1309 – ligger till grund för den etablerade uppfattningen att Kärrbo kyrka uppfördes på 1200-talet. Dåvarande långhus var kortare, hade bara små fönster mot söder och över kyrkorummet fanns ett trätak.

I mitten av 1400-talet ersattes kyrkorummets ursprungliga trätak med fyra stjärnvalv i tegel, vilka i likhet med väggarna blev bemålade. Samtidigt tillbyggdes vapenhuset, försett med ett enklare kryssvalv. I dess östra mur fanns troligen ett litet altare. Den alltjämt bevarade ingångsdörren blev rikt ornerad med smide.

Koret förstorades genom utbyggnad 1485-86, bekostad ...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Långhus
År 1200 - Okänt Nybyggnad
Kyrkans dopfunt har daterats till 1200-talets senare del (tidigast). Troligen uppfördes kyrkan vid denna tid. Grundläggning med stenar lagda i bruk skedde på ca 1 m djup. Från början var kyrkorummet täckt med ett platt trätak. Äldsta kända dokument där kyrkan finns omnämnd är från 1309.
År 1200 - Okänt Nybyggnad
År 1440 - Okänt Valvslagning
Kyrkorummets ursprungliga trätak ersattes med fyra slagna tegelvalv, vars strålar i halvstensribbor bildar ett stjärnmönster. Samtidigt tillbyggdes vapenhuset, som täcktes med ett kryssvalv med avfasade ribbor. I vapenhusets östra mur fanns troligen ett litet altare. Den alltjämt befintliga ingångsdörren gjordes rikt dekorerad med järnsmide. (Björksta kyrka har haft en liknande dörr, idag förvarad i Statens historiska museum.) Triquetran som målats ovanför portalen, i vapenhusets gavelspets, kan också vara från denna tid.
År 1480 - 1519 Nybyggnad - Sakristia
År 1480 - 1519 Nybyggnad - Korparti
År 1480 - 1519 Nybyggnad - Vapenhus
År 1485 - 1486 Nybyggnad - Korparti
Sannolikt blev koret i öster utbyggt vid denna tid, bekostat av lagman Gregor Mattsson Lillie, ägare till Lindö. Östra gavelns tidigare röste fick sitta kvar och är alltjämt avläsbart på kyrkvinden. Samtidigt tillbyggdes sakristia, som täcktes med ett kryssvalv. I triumfbågens norra sida gjordes en murad uppgång till en ambo. Även kyrkorummets målningar och målade invigningskors torde vara från denna tid.
År 1500 - Okänt Specifika inventarier - altarskåp
Det tillbyggda koret försågs med altarskåp, sannolikt tillverkat i Lübeck under perioden 1490-1500.
År 1630 - 1639 Nybyggnad - Gravkor
Antagligen uppfört för Jesper Nilsson Cruus
År 1630 - Okänt Fast inredning - predikstol
Kyrkans fick sin första bänkinredning
År 1632 - 1633 Nybyggnad - Gravkor
Ett gravkor tillbyggdes på södra sidan av Jesper Nilsson Cruus. I östra gaveln upptogs nya fönster och södra sidans fönster fönyades. Möjligen försågs långhusets tak med en takryttare i trä vid samma tid. Kyrkobalken runt kyrkogården reparerades.
År 1633 - 2005 Ändring
För kyrkans historik åren 1633-2005 se bifogad PDF med bifogad händelselista med specifika årtal och källhänvisningar.

Axel Magnus Fahlcrantz (Konstnär - Bildhuggare)

Fritz Eckert (Arkitekt)

Nils Olof Tollbom (Arkitekt)

Setterquist & Son (Orgelbyggare)

Sven Brandel (Arkitekt)

Svensk Klimatstyrning AB (Firma)

Torsten Hjelm (Konservator)

Viktor Segerstedt (Arkitekt)

Yngve Lundström (Konstnär)