Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

JÖNKÖPING ÄNGLAKÖREN 6 - husnr 2 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1600 - 1699

Jönköping
Jönköping
Småland
Jönköping
Jönköpings församling
Växjö stift
Inre Ljungarumsvägen 34

Religionsutövning - Klockstapel

Religionsutövning - Klockstapel

Historik

Inventeringsår 2005

Det finns inte särskilt många källor som berättar om stapelns tidiga
historia men från 1600-talet finns noteringar om att det finns en klockstapel
vid kyrkan. I början av 1700-talet befinner sig klockstapeln i dåligt skick och
är i behov av reparationsåtgärder, huruvida detta genomfördes är oklart men
1763 skedde en stor om- nybyggnad av klockstapeln. Alltsedan dess har
enbart skett vård- och underhållsåtgärder av klockstapeln, vid en större
reparation 1919 gjordes en större undersökning av stapelns grund varvid det
upptäcktes att grundstenarna har en märklig form och sannolikt är av hög
ålder. De senaste större åtgärderna a...

Läs mer i eget fönster

År 1600 - 1699 Nybyggnad
Klockstapeln uppfördes någon gång på 1600-talet.
År 1993 - 1993 Underhåll - exteriör
Klockstapeln genomgick mindre restaureringsåtgärder av underhållskaraktär. Arbetena omfattade en ny spånbeklädnad, nya luckor och tjärning och rödfärgning.