Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NÄSSJÖ BRINGETOFTA 7:9 - husnr 9001, BRINGETOFTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bringetoftaext3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BRINGETOFTA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

Jönköping
Nässjö
Småland
Bringetofta
Bringetofta församling
Växjö stift
Bringetofta

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2007

Bringetofta kyrka är en av de tidigmedeltida stenkyrkor som uppfördes i och kring Njudungs
folkland under 1100-talets senare hälft. Flertalet av dessa stenkyrkor omfattar långhus, kor och
absid uppfört i ett sammanhang.

Under troligen 1200-talet skapades vissa av de muralmålningar som tagits fram under
1900-talet. Kyrkorummet hade då ett plant innertak. När kyrkan erhöll slagna valv på 1500-talet
kom dessa att täcka övre delen av muralmålningarna. Under detta århundrade förlängdes också
långhuset mot väster. Under 1600-talet tillkom delar av de bevarade muralmålningarna samt
predikstolen.
Som så många andra medeltida kyrko...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Nybyggnad – kyrkan. Kyrkan uppfördes med ett långhus, kor och absid.

ATA (Arkiv)

År 1200 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkans interiör försågs med väggmålningar.
År 1300 - 1399 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Inventarium. Ett krucifix av trä tillverkades under 1300-talet.

ATA (Arkiv)

År 1500 - 1599 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Kyrkan försågs med valv.

Bringetofta kyrka. Kalkmålningar, fasta och lösa inventarier. (Publikation)

År 1500 - 1599 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan förlängdes något mot väster.

Bringetofta kyrka. (Publikation)

År 1600 - 1699 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålningar i absiden tillkom under 1600-talet.

ATA (Arkiv)

År 1659 - 1659 Fast inredning - predikstol
Fast inredning – predikstol. En ny predikstol uppsattes

ATA (Arkiv)

År 1754 - 1754 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad. En nykyrka av trä uppfördes mot norr.

ATA (Arkiv)

År 1770 - 1770 Fast inredning - altaruppsats
Fast inredning – altaruppsats. En ny altaruppsats tillverkades av Johan Ullberg.

Johan Ullberg d y (Konstnär - Bildhuggare)

ATA (Arkiv)

År 1775 - 1775 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad. En ny orgelläktare uppfördes av byggmästaren Dahlström i det norra långhuset.

ATA (Arkiv)

År 1775 - 1775 Fast inredning - orgel
Fast inredning – orgeln. En ny orgel av orgelbyggaren Lars Wahlberg uppsattes på den nya läktaren.

Lars Wahlberg (Orgelbyggare)

ATA (Arkiv)

År 1840 - 1849 Underhåll
Fast inredning – orgel. Orgeln reparerades och byggdes delvis.

ATA (Arkiv)

År 1872 - 1872 Fast inredning - orgel
Fast inredning – orgel. Orgeln byggdes om och reparerades av orgelbyggaren Carl August Johansson.

Carl August Johansson (Orgelbyggare)

ATA (Arkiv)

År 1923 - 1923 Ändring - restaurering
Restaurering. Kyrkan restaurerades enligt arkitekt Anders Rolands förslag och under kontroll av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin, Lund. Framtagning och konservering av muralmålningar utfördes av artisten C Vilhelm Pettersson, Stocksund.

Anders Roland (Arkitekt)

Carl Wilhelm Pettersson (Konservator)

Theodor Wåhlin (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1938 - 1938 Fast inredning - orgel, orgelverk
Fast inredning – orgeln. Orgelverket byggdes om 1938 av orgelbyggaren O Hammarberg, med bibehållande av orgelhusets fasad.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

ATA (Arkiv)

År 1943 - 1943 Konservatorsarbeten
Inventarium. Konservering av krucifixet utfört av konservator Sven Wahlgren.

Sven Wahlgren (Konservator)

ATA (Arkiv)

År 1947 - 1947 Underhåll
Restaurering. Kyrkan restaurerades 1948 under ledning av arkitekt Johannes Dahl, Tranås. Restaureringen omfattade nytt värmesystem, borttagning av värmekaminer, invändig putslagning, insättning av antikglas i fönster invid altaruppsatsen, borttagning av främre öppna bänkar i koret, flyttning av 25 predikstol, ny textilförvaring, ommålning respektive avfärgning av interiören. Samtidigt konserverades muralmålningarna av målarmästare Mauritz Ekholm, Malmslätt.

Johannes Dahls arkitektkontor (Arkitektkontor)

Mauritz Ekholm (Konservator)

ATA (Arkiv)

År 1948 - 1948 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Inventarium. En ny dopfunt av sten tillverkades efter ritningar från Byggnadsstyrelsen.

ATA (Arkiv)

År 1956 - 1956 Fast inredning - orgel, orgelverk
Fast inredning – orgel. Ett nytt orgelverk inrättades i det gamla orgelhuset. Orgelverket tillverkades av Hammarberg.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Sveriges kyrkorglar (Publikation)

År 1969 - 1969 Ändring - restaurering, exteriör
Restaurering. Kyrkans yttertak och vissa fönster reparerades, enligt förslag av arkitekt Per Rudenstam.

Per Rudenstam (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1988 - 1989 Ändring - restaurering, exteriör
Restaurering. Under ledning av arkitekt Lars Danielsson utifrån ett program av arkitekt Per Rudenstam omlades spåntäckningen på kyrkans östra del. Det västra gavelröstets spåntäckning ströks med trätjära.

Lars Danielsson (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1993 - 1993 Ändring - restaurering, exteriör
Restaurering. Kyrkobyggnadens utvändiga puts lagades och avfärgades. Utvändiga snickerier ommålades med linoljefärg. Absidens spåntak ströks med trätjära.

ATA (Arkiv)

År 2000 - 2000 Ändring - restaurering, exteriör
Restaurering. Kyrkobyggnadens vind isolerades med cellulosafibrer. Nykyrkans brädfasad och fönster målades om med alkydoljefärg.

ATA (Arkiv)

År 2000 - 2001 Ändring - restaurering, interiör
Restaurering. En invändig restaurering genomförs under ledning av arkitekt Per Rudenstam. Arbetena omfattar bl a borttagning av bänkar, invändig ommålning, nytt kalkstensgolv och kalkstensaltarbord i ursprungligt kor, nytt värmesystem med bl a bänkvärme, kompletterande belysning, nytt ljudsystem, ombyggnad av det norra vapenhuset samt ny textilförvaring

Per Rudenstam (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 2003 - 2003 Ändring - restaurering, interiör
Restaurering. Kyrkans fasader putslagades och avfärgades med traditionell kalavfärgning. Fönster och portar ommålades med linoljefärg. Portstolparna blästrades och avfärgades med KC-färg.

ATA (Arkiv)