Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KARLSBORG KYRKEBOLET 2:1 - husnr 9004 Ny sökning Tillbaka till sökning

stapel, neg.nr. 03/248:19

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1760 - 1760

Västra Götaland
Karlsborg
Västergötland
Brevik
Breviks församling
Skara stift

Religionsutövning - Klockstapel - Inklädd

Religionsutövning - Klockstapel - Inklädd

Historik

Inventeringsår 2004

Klockstapeln restes år 1760 i samband med kyrkans korutvidgning. 1924 genomgick hon reparation och ommålning. Taket fick ny spåntäckning och panelen målades i ljus oljefärg. 1933 installerades elringning. När kyrkan restaurerades år 1965 så försågs stapelns panel med en röd organisk färg. 1988 byttes spåntaket.

År 1760 - 1760 Nybyggnad

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1760 - 1760 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1915 - 1915 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1924 - 1924 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ljus oljefärg
År 1933 - 1933 Teknisk installation - el
År 1965 - 1965 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Röd organisk färg
År 1988 - 1988 Underhåll - takomläggning