Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPSALA VÄSTERÅKER 4:4 - husnr 1, VÄSTERÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Västeråkers kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄSTERÅKERS KYRKA (akt.), VÄSTERÅKERS KYRKA (akt.)

1331 - 1331

1331 - 1331

Uppsala
Uppsala
Uppland
Västeråker
Västeråkers församling
Uppsala stift
Västeråker 40

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Västeråkers kyrka är en av Upplands märkligaste och bäst bevarade kyrkor från medeltiden. Den kan karakteriseras som en Folkungatida stormannakyrka. I koret finns en grav med en unik gravhäll i koppar över fru Ramborg Israelsdotter. Över graven finns en inskription på latin där det står att kyrkan byggdes och bekostades år 1331 av Ramborg som var ägare till den närbelägna gården Vik.

Kyrkan är byggd i gråsten och tegel. Yttre murskalet är av gråsten medan det inre är av tegel. Den uppfördes med långhus, smalare kor och sakristia. Förmodligen är även vapenhuset i söder ursprungligt från 1300-talet. Redan från början välvdes kyrka...

Läs mer i eget fönster

År 1331 - 1331 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia

Ramborg Israelsdotter And till Vik (Byggherre)

År 1331 - 1331 Nybyggnad - Korparti

Ramborg Israelsdotter And till Vik (Byggherre)

År 1331 - 1331 Nybyggnad - Sakristia

Ramborg Israelsdotter And till Vik (Byggherre)

År 1331 - 1331 Nybyggnad
Ca 1331 Västeråkers kyrka uppförs i gråsten och tegel med långhus och smalare kor och sakristia samt vapenhus. Inre murskalet muras helt i tegel. Kyrkan välvs med tegelribbvalv med skulpterade slutstensplattor. Den försågs med utvändiga strävpelare och masverksfönster. Byggandet av kyrkan bekostades av fru Ramborg på Vik. Vapenhuset i söder hade förmodligen trätunnvalv från början. Kyrkan försågs även med målad dekor. I koret placerades en gravhäll i koppar över fru Ramborg. Hennes grav är placerad i en nisch i korets nordvägg.
År 1335 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Vapenhuset välvdes. Kyrkan försågs med målningar, troligen på 1470-talet. Som konstnär har nämnts ”Roslagsmästaren”.
År 1634 - 1634 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kalkmålningarna i kyrkan vitlimmades efter en brand orsakad av åsknedslag.
År 1659 - 1659 Fast inredning - predikstol
Predikstolen skänktes av greve Gustaf Horn.
År 1660 - 1660 Ändring - ombyggnad, fönster
Södra korfönstret murades igen när det Bielkeska epitafiet sattes upp. En ljuskrona skänktes.
År 1676 - 1676 Fast inredning - orgel
Den första läktaren i kyrkan byggdes och en orgel donerades.
År 1680 - 1680 Fast inredning - altaruppsats
ca 1680 Kyrkan fick en altaruppsats i barockstil.
År 1829 - 1829 Ändring - ombyggnad, fönster
Alla fönster togs upp till nuvarande storlek.
År 1833 - 1833 Fast inredning - orgel
En ny orgel, byggd av C. E. Granlund, köptes in.

Carl Erik Granlund (Orgelbyggare)

År 1845 - 1845 Fast inredning - altare
1845 ca En ny altarprydnad, bestående av ett enkelt kors, skänktes till kyrkan.
År 1870 - 1870 Ändring
De medeltida kalkmålningarna togs fram av historiemålaren J. Z. Blackstadius. Han förstärkte konturerna och gjorde kompletteringar med tanke på målningarnas helhetsverkan. Altaret försågs med ny prydnad i form av två målade altarskåpsdörrar som köptes från Tensta. De är målade i Lübeck på 1480-talet. Ett 1400-talskrucifix från köptes från Knivsta kyrka och placerades i korfönstret.

John Zacharias Blackstadius (Konstnär)

År 1876 - 1876 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes om.
År 1914 - 1916 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan restaurerades under ledning av Sigurd Curman. Orgelläktaren togs bort och orgeln ställdes ner på golvet. Bänkarna gjordes bekvämare. Det nuvarande altaret murades. .

Sigurd Curman (Arkitekt)

År 1960 - 1960 Underhåll - Omputsning, exteriör
Kyrkan putsades om utvändigt.
År 1961 - 1961 Ändring
Byggnadsstyrelsen godkänner ett förslag till ombyggnad av orgeln. Dokumentation av ombyggnaden saknas. Kalkmålningarna konserveras.
År 1976 - 1976 Fast inredning - orgel
En ny orgel, byggd av Grönlunds orgelbyggeri, placerades bredvid den gamla mot norra väggen.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggare)