Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VALDEMARSVIK GRYT 1:1 - husnr 16, SANKT OLOFS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Gryts kyrka och S:t Olofs kapell, 74

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SANKT OLOFS KAPELL (akt.)

1708 - 1709

1708 - 1709

Östergötland
Valdemarsvik
Östergötland
Gryt
Valdemarsviks församling
Linköpings stift
Gryt 1

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Historik

Inventeringsår 1993

Den äldsta kända kyrkan i Gryt var en liten medeltida stenkyrka helgad åt S:t Olof. År 1423 omnämns en kyrkoherde i Gryt men i övrigt är föga känt om kyrkans ålder. En rekonstruktion baserad på sockenstämmoprotokoll från 1600- och 1700-talen visar en kyrka med rektangulär plan med rakslutet korparti, sakristia i norr och ett vapenhus framför sydportalen. Torn saknades och klockan hängde i en stapel som var placerad där den nuvarande kyrkan ligger. Över den västra porten i kyrkogårdsmuren fanns det en ovanlig anordning i form av en slags predikstol av sten, välvd och med trappor, bönepall och med pulpet. Det sägs att prästerna brukad...

Läs mer i eget fönster

År 1708 - 1709 Nybyggnad
Gravkapell/kyrksal.. Uppfört som sakristia till Gryts gamla kyrka, riven, sakristian undantagen, omkring 1798 i samband med uppförandet av den nya kyrkan. Gravkapell 1906, senare ombyggd till kyrksal.
År 1708 - 1709 Nybyggnad