Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SVENLJUNGA ROASJÖ 1:24 - husnr 1, ROASJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B 957_063:24

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ROASJÖ KYRKA (akt.)

1690 - Okänt

1690 - 1690

Västra Götaland
Svenljunga
Västergötland
Roasjö
Sexdrega församling
Göteborgs stift
Roasjö

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

ROASJÖ KYRKA uppfördes 1690 och bidrag till dess uppförande lämnades av kung Karl XI som också uppmanade till en kollekt för ändamålet i hela Göteborgs stift. Året därpå stod inredningen klar, men interiören kom inte att målas förrän år 1707. Kyrkan förlängdes åt öster 1782 och det smala, befintliga koret ersattes med ett tresidigt. I samband med denna ombyggnad insattes nya fönster och kyrkorummet ommålades. Målningen utfördes av Nils Åhwall från Borås, som också målade altartavlan, uppsatt 1785. Tornet vidbyggdes 1809 vid kyrkans västra gavel.

En invändig renovering utfördes 1811då en läktare på norra sidan togs bort och nya fön...

Läs mer i eget fönster

År 1690 - Okänt Nybyggnad
År 1690 - 1690 Nybyggnad
Långhus
År 1691 - 1691 Fast inredning - predikstol
Predikstolen nytillverkas

Eriksson, B. (1976) "Roasjö kyrka. Kyrkan på "Roars röjning"." I: "Från Borås och de sju häraderna". (Arkiv)

År 1707 - 1707 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkan målas invändigt för första gången

Eriksson (Arkiv)

År 1782 - 1782 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster sätts in

Eriksson (Arkiv)

År 1782 - 1782 Nybyggnad - Korparti
År 1782 - 1782 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkorummet ommålas

Nils Åvall (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1785 - 1785 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla

Nils Åvall (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1809 - 1809 Nybyggnad - Torn
År 1811 - 1811 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av kyrkorummet

Eriksson (Arkiv)

År 1811 - 1811 Ändring - ombyggnad, interiör
En fruntimmersläktare på norra väggen rivs och ersätts med större läktare i väst

Eriksson (Arkiv)

År 1811 - 1811 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster tas upp i norra långhusväggen

Eriksson (Arkiv)

År 1821 - 1821 Nybyggnad - Sakristia
År 1862 - 1863 Ändring - ombyggnad, port
Dörr i södra långhusväggen sätts igen

Eriksson (Arkiv)

År 1862 - 1863 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning tillkommer på södra sidan av långhuset, troligen endast där den ovan nämnda dörren sattes igen

Eriksson (Arkiv)

År 1896 - 1896 Fast inredning - orgel
Ny orgel installeras

C A Herngren (Obestämd yrkestillhörighet)

Eriksson (Arkiv)

År 1930 - 1930 Underhåll - takomläggning
Ekspånen på taket omläggs

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1930 - 1930 Underhåll - målningsarbete, interiör
Äldre bemålning på äldre inredning tas fram och övrig inredning anpassas färgmässigt till denna. Troligen tillkommer takmålningen vid denna tid.

K J R Johansson (Konstnär - Dekormålare)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1930 - 1930 Fast inredning - altarring
Knäfallet breddas

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1930 - 1930 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar byggs, befintliga dörrar behålls

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1930 - 1930 Underhåll - fönster
Nya fönsterbågar, karmar och innanfönster

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1930 - 1930 Teknisk installation - värme
Ny värmeledning

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad, golv
Nya golv läggs in

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1930 - 1930 Underhåll - exteriör
Ekspånen på fasaderna omlades

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1947 - 1947 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installeras

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 2018 - 2018 Underhåll - fönster
Renovering av samtliga fönster, tornluckor och dörrar utvändigt på Roasjö kyrka.

Klockaregårdens Fönsterhantverk & snickeri AB (Firma)