Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRTÄLJE FASTERNA PRÄSTGÅRD 1:5 - husnr 4, RÅNÄS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Rånäs kapell dopfunt.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RÅNÄS KAPELL (akt.), RÅNÄS KAPELL (akt.)

1908 - 1908

1908 - 1908

Stockholm
Norrtälje
Uppland
Fasterna
Fasterna församling
Uppsala stift
Svärlingevägen 17

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Historik

Inventeringsår 2008

Rånäs kapell byggdes 1908 strax norr om platsen där Fasta kyrka stod fram till omkring 1797. Fasta och Esterna socknar slogs detta år samman till Fasterna socken. Kyrkogården användes även i fortsättningen för begravningar och återinvigdes 1852.

Kapellet omgestaltades kraftigt 1958 efter förslag av arkitekt Sten Hummel-Gumaelius. Omgestaltningen var genomgripande och av det ursprungliga kapellet återstår stommen och skivtäckning som yttertak. Sakristian byggdes ut med en ingång utanför långhusets väggliv och fasadens oljemålade panel ersattes av nuvarande rödfärgade panel. Interiörens vägg-och takbeklädnad samt snickerier ersatt...

Läs mer i eget fönster

År 1908 - 1908 Nybyggnad
År 1908 - 1908 Nybyggnad
Kapellet invigdes. Ritningar av Herman Svensson, Göteborg.
År 1941 - 1941 Ändring
Svenska kyrkan övertog kapellet från den stiftelse som byggde det.
År 1949 - 1949 Fast inredning - orgel
Orgel byggd av Setterquist & son i Örebro tillkom.
År 1958 - 1958 Ändring - restaurering
Genomgripande restaurering ledd av Sten Hummel - Gumaelius. Sakristian förstorades. Fönstren minskades till yta och antal, väggar och tak interiört kläddes med ny panel, mittgången breddades och korgolvet höjdes. Ny predikstol, altarskrank och bänkar tillkom. Utvändigt kläddes kapellet med ny panel och dörrar byttes.

Sten Hummel-Gumaelius (Arkitekt)

År 1964 - 1964 Arkitekturbunden utsmyckning
Glasfönster i koret av Harald Lindberg.
År 1966 - 1966 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt enligt ritning av Sten Hummel-Gumaelius.

Sten Hummel-Gumaelius (Arkitekt)

År 1985 - 1985 Fast inredning - orgel
Ny orgel byggd av Robert Gustavsson i Härnösand.