Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MÖRBYLÅNGA GÅRDBY KYRKA 1:1 - husnr 1, GÅRDBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd868006

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GÅRDBY KYRKA (akt.)

1840 - 1841

1840 - 1841

Kalmar
Mörbylånga
Öland
Gårdby
Norra Möckleby, Sandby och Gårdby församling
Växjö stift
Gårdby 320

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

För nedanstående kronologiskt upplagda beskrivning av kyrkobyggnadens historia har huvudsakligen använts arkivmaterial från Antikvariskt topografiskt arkiv (ATA) och Kalmar läns museums (KLM) arkiv. Övriga källor hänvisas via titlar eller författarnamn till litteraturlistan. Ragnhild Boström (BR) är kyrkoantikvarie och var under flera decennier medarbetare i projektet Sveriges Kyrkor. Boström har skrivit åtskilligt om Ölands kyrkor.

1000-tal
På kyrkogården finns en runsten med kristen inskrift. Detta tyder på att det har funnits en kyrka i Gårdby under 1000-talet. Troligtvis var denna kyrka en enklare träkyrka.
En bok om Sandby...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1995

För nedanstående kronologiskt upplagda beskrivning av kyrkobyggnadens historia har huvudsakligen använts arkivmaterial från Antikvariskt topografiskt arkiv (ATA) och Kalmar läns museums (KLM) arkiv. Övriga källor hänvisas via titlar eller författarnamn till litteraturlistan. Ragnhild Boström (BR) är kyrkoantikvarie och var under flera decennier medarbetare i projektet Sveriges Kyrkor. Boström har skrivit åtskilligt om Ölands kyrkor.

1000-tal
På kyrkogården finns en runsten med kristen inskrift. Detta tyder på att det har funnits en kyrka i Gårdby under 1000-talet. Troligtvis var denna kyrka en enklare träkyrka.
En bok om Sandby...

År 1840 - 1841 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn, sakristia

Nils Isak Löfgren (Arkitekt)

Peter Isberg (Byggmästare)

Theodor Edberg (Arkitekt)

År 1840 - 1841 Nybyggnad - Torn

Nils Isak Löfgren (Arkitekt)

Peter Isberg (Byggmästare)

Theodor Edberg (Arkitekt)

År 1840 - 1841 Nybyggnad - Sakristia

Nils Isak Löfgren (Arkitekt)

Peter Isberg (Byggmästare)

Theodor Edberg (Arkitekt)

År 1840 - 1841 Nybyggnad - Korparti

Nils Isak Löfgren (Arkitekt)

Peter Isberg (Byggmästare)

Theodor Edberg (Arkitekt)

År 1840 - 1841 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
1840 Grunden till den nya kyrkan lades efter ritningar av Nils Isak Löfgren. 1841 Gårdby nya kyrka uppfördes i nyklassicistisk stil. De slutgiltiga ritningarna utfördes av Theodor Edberg vid Överintendentämbetet. I arkivmaterialet finns fasadritningar, planer, sektioner och skisser till orgelfasader. Den medeltida kyrkan revs, men i handlingar från 1928 hävdar intendent Manne Hofrén och riksantikvarie Sigurd Curman att det kan finnas delar av den medeltida kyrkans murar i den kyrka som uppfördes 1841. I korrespondensen framgår att ”möjligen har en del av nordväggen bibehållits”. Den nya kyrkan uppfördes under ledning av byggmästaren Peter Isberg, som också lät restaurera den gamla kyrkans altaruppsats och predikstol innan de sattes in i den nya kyrkan.
År 1842 - 2000 Ändring
För kyrkans historik mellan 1842 till år 2000 hänvisas till bifogad PDF samt till avsnittet byggnadens historik.