Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HERRLJUNGA BJÖRKE 9:1 - husnr 1, SÖDRA BJÖRKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_034:08

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÖDRA BJÖRKE KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1100 - 1249

Västra Götaland
Herrljunga
Västergötland
Södra Björke
Hudene församling
Skara stift
Södra Björke kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Södra Björke kyrka är ursprungligen medeltida, från den romanska perioden, men dess ursprungliga utseende är okänt förutom att måtten var 7 x 9,5 meter. Medeltida murdelar finns bevarade i nordvästra hörnet inkluderande norra dörröppningen, om än igenmurad. Den medeltida dopfunten, sannolikt från 1100-talet, används fortfarande. Pastor Andreas Siberg tjänstgjorde i kyrkan 1691-1713 och fick sedan en åttasidig minnestavla av gråsten och efter ombyggnaden tillkom en trätavla med samma form. Detta sekel tillfördes kyrkan också bland annat en nummertavla med blått och rött överstycke i rokoko, stolar med träsitsar, solvisare från 1717, ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad
År 1100 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1100 - 1249 Nybyggnad
År 1700 - 1700 Fast inredning - predikstol
År 1774 - 1774 Nybyggnad - Korparti
År 1774 - 1774 Ändring - tillbyggnad
Långhuset breddas åt söder. Sannolikt får fönstren sin nuvarande storlek. Nytt innertak.
År 1774 - 1779 Ändring - ombyggnad, interiör
Till stora delar ny inredning.
År 1812 - 1812 Underhåll - målningsarbete
År 1824 - 1824 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1829 - 1829 Äldre kulturhistorisk inventering
Kyrkan beskrivs som ljus. Målat kors med törnekrans i kor.
År 1869 - 1869 Ändring - ombyggnad, fönster
Troligen nya bågar.
År 1869 - 1869 Fast inredning - bänkinredning
Ny, sluten bänkinredning med ekådring.
År 1869 - 1869 Fast inredning - läktare
Ny läktare med ekådring.
År 1869 - 1869 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1870 - 1870 Specifika inventarier - altartavla

Anders Gustav Ljungström (Konstnär)

År 1921 - 1921 Ändring - ombyggnad, interiör
Korbänkar bort. Bänkryggarna får större lutning. Predikstol flyttas till södra sidan, liksom dopfunt. Utbyte av stengolv i väster.

Anders Roland (Arkitekt)

Ivan Gustavsson, Valtorp (Byggmästare)

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

År 1921 - 1921 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia i norr.

Anders Roland (Arkitekt)

Ivan Gustavsson, Valtorp (Byggmästare)

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

År 1921 - 1921 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus i väster.

Anders Roland (Arkitekt)

Ivan Gustavsson, Valtorp (Byggmästare)

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

År 1921 - 1921 Teknisk installation - värme
Kamin i kor.
År 1952 - 1953 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning, sistnämnda med nya armaturer.
År 1963 - 1963 Konservatorsarbeten
Partiell ommålning och retuschering av altarring och predikstol.

Olle Hellström (Konservator)

År 1963 - 1963 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning efter undersökning av äldre färgskikt.

Olle Hellström (Konservator)

År 2004 - 2004 Underhåll - takomläggning
Nytt enkupigt lertegel.

Alf Cederberg (Arkitekt)

År 2004 - 2004 Underhåll - fönster
Målning av fönster. Ny blyspröjsning i söder och i kor.

Alf Cederberg (Arkitekt)

År 2004 - 2004 Ändring - ombyggnad, port
Ny panel på mittport.

Alf Cederberg (Arkitekt)

År 2004 - 2004 Underhåll - omputsning
Omputsning av exteriör. Medeltida nordport markeras.

Alf Cederberg (Arkitekt)

År 2013 - 2014 Underhåll - takomläggning
Omläggning och tjärning av spån på klockstapel

Byggtjänst i Främmestad AB Tage Brolin (Firma)

År 2013 - 2014 Underhåll - Omputsning, exteriör
Putslagning på långhus, vapenhus och sakristia

Byggtjänst i Främmestad AB Tage Brolin (Firma)

År 2013 - 2014 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Bättringsmålning på plåtdetaljer på takfot och gavlar samt fönster mot söder.

Byggtjänst i Främmestad AB Tage Brolin (Firma)

År 2013 - 2014 Underhåll - målningsarbete, interiör
Bättringsmålning invändigt av innerdörr och fönster, rengöring av tak i kyrkorum och sakristia samt ommålning

Byggtjänst i Främmestad AB Tage Brolin (Firma)

År 2013 - 2014 Underhåll - Omputsning, interiör
Invändig nertagning av organisk färg i vapenhus, filtning med sandkalk och avfärgning med kalkfärg Rengöring av väggar i långhus och kor samt lagning av skador

Byggtjänst i Främmestad AB Tage Brolin (Firma)

År 2013 - 2014 Teknisk installation - värme
Byte av elcentral och kablage samt installation av nya bänkvärmare, radiatorer, brandlarm och styrsystem för uppvärmning

Peter Rydsmo, Elentreprenör Herrljunga (Firma)

År 2013 - 2014 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på altartavla, altarring, predikstol, läktarbröstning, taklist, nummertavlor, epitafium samt minnestavla.

Gunnar Eldh Konservering Måleri (Firma)