Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SVEDALA KÄRRSTORP 24:1 - husnr 1, VÄSTRA KÄRRSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1416-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄSTRA KÄRRSTORPS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1200 - 1299

Skåne
Svedala
Skåne
Västra Kärrstorp
Svedala församling
Lunds stift
Kärrstorps kyrkoväg 8-5

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2013

Västra Kärrstorps kyrka är till viss, de två västra travéerna i långhuset, uppförd under 1200-talet. Tornet tillkom troligen under 1300-1500-talet. Tornet är integrerat i långhuset och har samma höjd. Östra delen av långhuset, absiden och korsarmarna tillbyggdes 1863 då arkitekt Carl Georg Brunius gjorde en genomgripande ombyggnad av kyrkan. Under 1953 genomfördes en restaurering under ledning av domkyrkoarkitekt Eiler Graebe med Karl G Svensson, Svedala som byggmästare. Restaureringen omfattade i huvudsak ut- och invändiga målningsarbeten, nytt altare, ombyggnad av bänkar, omläggning och komplettering av golv, inredning av sakristi...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1997

Västra Kärrstorps kyrka är till viss, de två västra travéerna i långhuset, uppförd under 1200-talet. Tornet tillkom troligen under 1300-1500-talet. Tornet är integrerat i långhuset och har samma höjd. Östra delen av långhuset, absiden och korsarmarna tillbyggdes 1863 då arkitekt Carl Georg Brunius gjorde en genomgripande ombyggnad av kyrkan. Under 1953 genomfördes en restaurering under ledning av domkyrkoarkitekt Eiler Graebe med Karl G Svensson, Svedala som byggmästare. Restaureringen omfattade i huvudsak ut- och invändiga målningsarbeten, nytt altare, ombyggnad av bänkar, omläggning och komplettering av golv, inredning av sakristi...

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Delar av kyrkans långhus, de två västra travéerna är uppförda under 1200-talet.
År 1300 - 1599 Nybyggnad - Torn
Tornet är integrerat i långhuset och har samma höjd. Östra delen av långhuset, absiden och korsarmarna tillbyggdes 1863 då arkitekt Carl Georg Brunius gjorde en genomgripande ombyggnad av kyrkan.
År 1349 - 1759 Nybyggnad - Torn
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar, två travéer i västra långhuset har kalkmålningar från 1400-tal med en enkel växtornamentik i rött.
År 1500 - 1599 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats, daterad till 1500-tal, troligen ingår delar från 1600-talet.
År 1860 - 1869 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning, ombyggd och kompletterad 1953, är sluten med bänkar som ansluter till långhusväggarna. På insidan finns by- och gårdsnamn målade som t.ex. Snapparp, Marieholm och Lilla Svedala. Nuvarande färgsättning från 1991
År 1863 - 1863 Ändring - ombyggnad
Östra delen av långhuset, absiden och korsarmarna tillbyggdes vid en genomgripande ombyggnad.

Carl Georg Brunius (Arkitekt)

År 1864 - 1864 Nybyggnad - Korparti
År 1864 - 1864 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1870 - 1899 Fast inredning - altarring
Altarring med rundad form och svarvade balustrar.
År 1889 - 1889 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelfasad i nygotik Den är ritad arkitekt B Petersson i nygotik. Läktarbarriär från 1889 med räcke som är indelat i små arkader, målad i grått.

B Petersson (Arkitekt)

År 1889 - 1889 Fast inredning - läktare
År 1890 - 1899 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt utförd i grå konststen och utformad i nygotisk stil.
År 1890 - 1899 Fast inredning - predikstol
Predikstol utformad i nygotik med arkad- och trepassmotiv.
År 1953 - 1953 Fast inredning - altare
Altare, murat i huggna sandstenskvadrar och med altarskiva i samma material.
År 1953 - 1953 Ändring - restaurering
Restaureringen omfattade i huvudsak ut- och invändiga målningsarbeten, nytt altare, ombyggnad av bänkar, omläggning och komplettering av golv, inredning av sakristia i norra korsarmen, elvärmeinstallation. De medeltida kalkmålningar i kyrkans två västra travéer togs fram.

Eiler Graebe (Arkitekt)

Karl G Svensson (Byggmästare)

År 1959 - 1959 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln är uppställd i på orgelläktaren i väster. Orgelfasaden är från 1889 och indelad i tre fält med högre mittfält och synliga pipor. Den är ritad arkitekt B Petersson i nygotik och målad i grått med förgyllda detaljer. Orgelverket är byggt 1959 av A Mårtenssons Orgelfabrik. Spelbordet är inbyggt. Läktarbarriär från 1889 med räcke som är indelat i små arkader, målad i grått.

Mårtenssons orgelbyggeri i Lund (Orgelbyggeri)