Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKENBERG ASKOME 2:13 - husnr 1, ASKOME KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1986-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ASKOME KYRKA (akt.)

1779 - 1780

1779 - 1780

Okänt - 1850

Halland
Falkenberg
Halland
Askome
Vessige församling
Göteborgs stift
Askome 105

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Historik

Inventeringsår 2007

Askome kyrka, uppförd 1780. Årtalet i smide på korets utsida. Tornet tillkom 1804.

Inventeringsår 1994

På samma plats fanns en tidigare träkyrka som byggdes i mitten av 1500-talet då en ännu äldre medeltida kyrka förstördes av vådeld.

Murarmästare till den nuvarande kyrkan var Johan Friedrich Röhr i Falkenberg. Innan hans ritning blev godkänd bearbetades den av Överintendentsämbetet i Stockholm. Kyrkan uppfördes genom församlingsbornas dagsverken. Den invigdes första advent 1780.

Tornet uppfördes inte förrän 1804. Under denna tiden användes en klockstapel som stod sydost om långhuset. Någon sakristia blev aldrig byggd, dock fanns en sakristia med på ritningarna. Kyrkan vitmenades på 1800-talet.

Målningarna interiört togs fram 1921...

Läs mer i eget fönster

År 1779 - 1780 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor

Johan Friedrich Röhr (Hantverkare - Murare)

År 1779 - 1780 Nybyggnad - Korparti

Johan Friedrich Röhr (Hantverkare - Murare)

År 1779 - 1780 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1780 - 1780 Fast inredning - predikstol
Predikstolen, som härrör från 1600-talets början, insattes i kyrkan.
År 1789 - 1789 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålningarna och läktarbröstningens bemålning tillkom.

Johan Christopher Weisstern (Konstnär)

År 1804 - 1804 Nybyggnad - Torn

Christian Månsson (Byggmästare)

År 1848 - 1848 Fast inredning - orgel
Orgeln tillkom.

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

År 1921 - 1921 Konservatorsarbeten
Det invändiga måleriet framtogs.
År 1921 - 1921 Fast inredning - bänkinredning
Den nuvarande öppna bänkinredningen tillkom.
År 1963 - 1963 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen, tillverkad i Danmark troligen på 1620-talet, återinsattes i kyrkorummet efter renovering.
År 1981 - 1981 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning i kyrkorummet.
År Okänt - 1850 Nybyggnad