Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKENBERG HJULEBERG 2:6 - husnr 1, ABILDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

940.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ABILDS KYRKA (akt.)

1100 - 1549

1100 - 1549

Okänt - 1850

Halland
Falkenberg
Halland
Abild
Susedalens församling
Göteborgs stift
Abild 310

Religionsutövning - Kyrka

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Historik

Inventeringsår 2006

"Kyrkan har långhus och kor från äldre medeltiden, då den var helgad åt Johannes döparen. På 1600-talet byggdes den till i öster. Trätornet har kommit till senare. På korets yttermur finns de Liljehöökska och Ekebladska vapnen inmurade, med årtalet 1669.

Inventeringsår 1994

Kyrkans äldsta delar härstammar från 11- eller 1200-talet. Kyrkan helgades åt Johannes Döparen och har därför kallats Sankt Johannes kyrka. Kyrkans historia är nära sammanlänkat med godset Hjuleberg, vilket hade patronatsrätt till kyrkan med skyldighet att underhålla den. I dag ägs godset av familjen Trädgårdh.

Den medeltida kyrkan i Abild var endast 12,5 meter lång och 6,5 meter bred. Under familjen Liliehöök förlängdes kyrkan i öster 1665-75 och blev då dubbelt så stor, 25 m lång, och fick i stort sett sitt nuvarande utseende. Mot norr uppfördes nu en byggnadsdel inrymmande gravkor och stolrum. Dess övre del inrymde herrskapsbän...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1549 Nybyggnad
År 1100 - 1549 Nybyggnad
År 1600 - 1699 Fast inredning - predikstol
År 1600 - 1699 Fast inredning - altaruppsats
År 1600 - 1699 Fast inredning - bänkinredning
År 1665 - 1675 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan förlängd mot öster

Bengt Lilliehöök (Byggherre)

År 1665 - 1667 Nybyggnad - Korparti

Bengt Lilliehöök (Byggherre)

År 1665 - 1667 Nybyggnad - Gravkor
Används nu som sakristia

Bengt Lilliehöök (Byggherre)

År 1665 - 1675 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekorationsmåleri på läktarbarriären
År 1767 - 1767 Arkitekturbunden utsmyckning
Dekorationsmåleri i tunnvalvet

Johan Adolph Spaak (Konstnär - Dekormålare)

År 1927 - 1927 Ändring - ombyggnad, interiör
Koret byggs om till sakristia.
År 1934 - 1934 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målning av väggar och tak m.m.Västra gavelpartiets målningar i långhuset framtogs, eventuellt framtogs kortakets målningar.Framtagning av bänkdörrarnas blomsterdekorationer i färg.
År 1938 - 1938 Konservatorsarbeten
Konservering av tre skulpterade bilder från kalvariegrupp i Abilds kyrka; krucifix samt figurer av Maria och Johannes.

Erik Sköld, Halmstad (Konservator)

År 1950 - 1951 Konservatorsarbeten
Restaurering av två lock till kopparkistor i Lilliehöökska gravkoret. Plåtslagare: Tellander.

Erik Sköld, Halmstad (Konservator)

År 1951 - 1953 Konservatorsarbeten
Renovering av bänkfasader. Den ursprungliga dekoren togs fram. Renoveringen gjordes med tempera och oljefärg. Konservering av målningar i kortaket och på västra gavelväggen. Framtagning, konservering och komplettering av det stora takvalvet, predikstol, läktarbarriär, nummertavla, dörr med överstycke samt det Lillienhöökska begravningsvapnet.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1953 - 1953 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten är huggen av natursten i medeltida stil. Mässingsfatet är från 1636.

Eric Nilsson (Konstnär)

År 1953 - 1953 Konservatorsarbeten
Framtagning och konservering av takmålningar.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1971 - 1971 Underhåll
Bekämpning mot träskadeinsekter, Anticimex.

Landsantikvariens Arkiv, Dnr. 000309710921 (Arkiv)

År 1994 - 1994 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbete på kistor.

Landsantikvariens Arkiv, Dnr:398/94 (Arkiv)

År 1999 - 1999 Underhåll - interiör
Genomgripande restaurering. Putsarbeten, målningsarbeten, snickeriarbeten, elarbeten samt att votivskeppet rengjordes.

Puts och målningsarbeten utfördes av Öxabäcks måleri, elarbeten av Ragnar Karlsson El AB, Byggkonsult var Lars persson Byggkonsult AB, Landsantikvariens Arkiv, Dnr:1999:12 (Arkiv)

År 2001 - 2001 Underhåll - exteriör
Putsarbeten, måleriarbeten på plåttaket över koret, takfot, vindskivor mm.Vindisolering, målning av fönster och dörrar, byte och lagning av kopparstuprör. Öxabäcks måleri AB, Falkenbergs plåtslageri, Lars Perssons Byggkonsult AB.
År Okänt - 1850 Nybyggnad