Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FLEN VADSBROBY 1:9 - husnr 3, VADSBRO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D09-604.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VADSBRO KYRKA (akt.), VADBRO KYRKA (akt.)

1100 - 1219

1150 - 1249

Södermanland
Flen
Södermanland
Vadsbro
Bettna församling
Strängnäs stift
Vadsbro kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

År 1100 - 1219 Nybyggnad
Långhus
År 1150 - 1249 Nybyggnad
Vadsbro kyrka uppfördes. Kyrkan bestod då möjligen av ett långhus och ett smalare, rakt avslutat kor i öster.

Kyrkorna i Södermanland (Publikation)

År 1225 - 1274 Specifika inventarier - dopfunt
Kyrkan fick sin nuvarande dopfunt.

Vadsbro kyrka Sörmländska kyrkor 53 (Publikation)

År 1275 - 1324 Ändring - ombyggnad
Kyrkan byggdes om till en salkyrka.

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1275 - 1324 Rivning
Koret revs och långhusets murar förlängdes åt öster.

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1400 - 1463 Valvslagning
Kyrkorummet valvslogs med tre valv.

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Torn
Ett torn uppfördes vid långhusets västra gavel.

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1462 - 1463 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kyrkans medeltida valv utsmyckades med kalkmålningar.

. Albertus Pictor (Konstnär - Dekormålare)

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1620 - 1629 Nybyggnad - Korparti
År 1620 - 1629 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt i väster
År 1628 - 1628 Nybyggnad - Korparti
Korets rakt avslutade östra gavel revs och ersattes med ett polygonalt kor. Riksrådet Eric Ryning, Lagmansö (donator)

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1628 - 1628 Fast inredning - bänkinredning
Kyrkan försågs med en ny bänkinredning. Riksrådet Eric Ryning, Lagmansö (donator)

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1628 - 1628 Fast inredning - predikstol
Kyrkan försågs med en ny predikstol. Riksrådet Eric Ryning, Lagmansö (donator)

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1628 - 1628 Fast inredning - läktare
Kyrkan försågs med en ny läktare i väster. Riksrådet Eric Ryning, Lagmansö (donator)

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1650 - 1659 Fast inredning - predikstol
Predikstolen försågs med ett ljudtak.

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1654 - 1655 Nybyggnad - Gravkor
Ett gravkor uppfördes på långhusets södra sida, för Eric Ryning. Maria Elisabeth Kurtzel, Lagmansö (donator)

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1655 - 1656 Rivning
Kyrkans torn revs.

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1655 - 1656 Ändring - ombyggnad, port
Två portaler uppfördes. Maria Elisabeth Kurtzel, Lagmansö (donator)

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1655 - 1656 Underhåll
Vattenrännor av koppar med vidhängande drake monterades. Maria Elisabeth Kurtzel, Lagmansö (donator)

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1655 - 1656 Ändring - ombyggnad, golv
Kalkstensgolv. Maria Elisabeth Kurtzel, Lagmansö (donator)

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1656 - 1658 Nybyggnad - Gravkor
Ryningska gravkoret
År 1656 - 1658 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1656 - 1656 Ändring - ombyggnad, stomme
Ombyggnad av murverk i långhus och kor. Maria Elisabeth Kurtzel, Lagmansö (donator)

Södermanland - landskapets kyrkor (Publikation)

År 1656 - 1656 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen skänktes till kyrkan. Maria Elisabeth Kurtzel, Lagmansö (donator)

Södermanland - landskapets kyrkor (Publikation)

År 1656 - 1656 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Korvalvet och det västligaste långhusvalvet försågs med kalkmålningar. Maria Elisabeth Kurtzel, Lagmansö (donator)
År 1691 - 1719 Nybyggnad - Gravkor
Falkenbergska gravkoret
År 1691 - 1719 Nybyggnad - Gravkor
Gravkällare och gravkor byggdes för landshövding Henrik Falkenberg på Lagmansö

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1700 - Okänt Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
1656 målades det nya korvalvet. De överkalkades i mitten av 1700-talet och togs fram på nytt 1902.

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1747 - 1747 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Valven förstärktes varvid målningarna förstördes genom övermålning

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1759 - Okänt Rivning
Den gamla sakristian revs.

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1760 - 1760 Nybyggnad - Korsarm/ar
Tillbyggnad av korsarm med sakristia i norr

Södermanland - landskapets kyrkor (Publikation)

År 1794 - 1794 Fast inredning - orgel
Orgel skänks från Lagmansö

Pehr Schiörlin (Orgelbyggare)

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1870 - 1879 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktaren, och koren fick glaspartier och glasdörrar. I gravkoren ersattes glaset av ornamenterade smidesgaller inspirerade av 1600-talssmidet i Jäders och Strängnäs kyrkor.

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1902 - 1902 Ändring - restaurering
Kyrkan genomgick en omfattande restaurering

Carl Wilhelm Pettersson (Konservator)

Fritz Eckert (Arkitekt)

Hjalmar Samuelsson (Hantverkare - Smed)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1902 - 1902 Fast inredning - bänkinredning
Kyrkans slutna bänkinredning ersattes med en öppen bänkinredning

Fritz Eckert (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1902 - 1902 Fast inredning - läktare
En orgelläktare uppfördes.

Fritz Eckert (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1902 - 1902 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändigt snickeri brunmålades.

Fritz Eckert (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1902 - 1902 Underhåll - takomläggning
Stjärnvalvet i Ryningska gravkoret fick ny koppartaktäckning.

Fritz Eckert (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1902 - 1902 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Koret målades invändigt liksom dekorationerna i valvet i det Falkenbergska.

Carl Wilhelm Pettersson (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1902 - 1902 Ändring
Korgallret sätts upp.

Fritz Eckert (Arkitekt)

Hjalmar Samuelsson (Hantverkare - Smed)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1902 - 1902 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Korvalvets målningar från 1656 togs fram på nytt.

Sörmlands museum, antikvarisk rapport 2006:1 (Arkiv)

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1902 - 1902 Ändring - ombyggnad, interiör
Gallergrindarna av smide till de båda gravkoren sattes upp liksom ett lågt korskrank.

Hjalmar Samuelsson (Hantverkare - Smed)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1902 - 1902 Ändring
Nya flöjlar på långhuset. Initialer E.R. i väster, M.E.K. i öster.

Sörmlands museum, antikvarisk rapport 2006:1 (Arkiv)

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1933 - 1933 Ändring - ombyggnad
Nischer för kolumbarium anordnades i det Falkenbergska gravkorets ytterväggar.

Vadsbro kyrka. Sörmländska kyrkor 53, 1968 (Publikation)

År 1948 - 1948 Konservatorsarbeten
Västportalen konserverades. Arbetet utfördes utan kontroll av Riksantikvarieämbetet

Axel Waleij (Konstnär - Skulptör)

År 1980 - 1980 Underhåll
Kyrkan restaurerades utvändigt.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1991 - 1991 Konservatorsarbeten
Besiktning av fuktförhållanden i kyrkan utfördes. Sandstensportaler och orneringar konserverades.

B Norman Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Restaurator AB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1992 - 1992 Konservatorsarbeten
Reparationer utfördes på Ryningska gravkorets östra väggfält. Tegelmurverket rengjordes. Yngre färgskikt borttagna. Mindre skador och sprickor lagade.

Marie Klingspor (Konservator)

Stenkonservatorskonsult AB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1995 - 1995 Underhåll - takomläggning
Yttertaket åtgärdades och markarbeten utfördes. Yttertakets underlagspanel sanerades från hussvamp. Taket täcktes med nytt enkupigt taktegel, fabrikat Vittinge.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1995 - 1995 Ändring - ombyggnad, port
Portalernas grundstenar undergöts med betong.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)