Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYKÖPING TUNA KYRKBY 9:1 - husnr 1, TUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-314.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TUNA KYRKA (akt.)

1250 - 1299

Södermanland
Nyköping
Södermanland
Tuna
Kiladalens församling
Strängnäs stift
Tuna kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

År 1250 - 1299 Nybyggnad
Kyrkans äldsta delar uppfördes. Kyrkan bestod av ett rektangulärt långhus med ett smalare, lägre kor i öster samt en sakristia med tegelvalv vid korets norra vägg.

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1300 - 1325 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kyrkan utsmyckades med kalkmålningar.

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Ett vapenhus av tegel med blinderingar på gaveln tillfogades framför långhusets sydportal.

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1500 - 1525 Valvslagning
Kyrkans långhus valvslogs.

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1575 - 1599 Valvslagning
Koret valvslogs.

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1600 - 1625 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kyrkan utsmyckades med nya kalkmålningar, bland annat föreställande Yttersta domen.

Peder Målare . (Konstnär - Dekormålare)

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1662 - 1662 Fast inredning - bänkinredning
Kyrkan fick en ny sluten bänkinredning. Skänkt av Maria Elisabeth Kurtzel, Berga gård

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1675 - 1699 Specifika inventarier - altartavla
Kyrkan fick en ny altartavla.

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1675 - 1699 Ändring - ombyggnad, port
Vapenhusets port vidgades.

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1690 - 1691 Underhåll
Sakristian reparerades och rappades in- och utvändigt.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1692 - 1692 Ändring - ombyggnad, golv
Ett kalkstensgolv lades in vapenhuset och hela kyrkan.

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1694 - 1694 Underhåll - exteriör
Kyrkan rödfärgades. Taket belades med nytt spån. Två flöjlar sattes upp på kyrkans gavlar.

Michael Behem, kopparslagare, Nyköping (Hantverkare - Plåtslagare)

Wilhelm Smed, mäster, Nyköping . (Hantverkare - Smed)

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

Tuna: en historia om min hembygd (Publikation)

År 1765 - 1765 Fast inredning - läktare
En läktare uppfördes i kyrkans västra del. Barriären smyckades med bilder av Kristus, evangelisterna samt apostlarna.

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1785 - 1785 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett gammalt fönster i tornets sida togs bort och ersattes med ett större.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1786 - 1786 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett fönster upptogs på södra sidan under läktaren mitt emot ”det lilla fönstret på norra sidan”.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1806 - 1806 Ändring - ombyggnad, golv
Kyrkans golv omlades med bland annat befintliga gravhällar från kyrkan och kyrkogården.

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1810 - 1819 Underhåll - exteriör
Kyrkans fasader rappades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1826 - 1826 Fast inredning - predikstol
Kyrkan fick en ny predikstol, placerad på södra väggen.

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1831 - 1831 Fast inredning - orgel
Kyrkans första orgel placerades på läktaren.

J Eberhard (Orgelbyggare)

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1849 - 1849 Underhåll
Kyrkan restaurerades. Dörren mellan sakristian och predikstolen järnbeslogs

Georg Theodor Policron von Chiewitz (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1849 - 1849 Fast inredning - predikstol
En ny predikstol tillverkades. Predikstolens läge ändrades från den södra muren till långhusets nordöstra hörn med ingång från sakristian.

Georg Theodor Policron von Chiewitz (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1860 - 1860 Ändring - ombyggnad, fönster
Kyrkan försågs med nya gjutjärnsfönster.

Nävekvarns bruk (Firma)

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1896 - 1896 Teknisk installation - värme
Två värmeugnar från Ebbes bruk, Huskvarna, uppsattes i koret.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1900 - 1901 Underhåll
Kyrkan restaurerades

Folke Zettervall (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1900 - 1901 Fast inredning - bänkinredning
Kyrkan fick en ny öppen bänkinredning.

Folke Zettervall (Arkitekt)

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1900 - 1901 Arkitekturbunden utsmyckning
Valvmålningar togs fram.

Folke Zettervall (Arkitekt)

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1900 - 1901 Fast inredning - läktare
Kyrkans gamla läktare revs och en ny byggdes i nygotik och jugend

Folke Zettervall (Arkitekt)

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1900 - 1901 Fast inredning - orgel
Kyrkans gamla orgel revs. En ny orgel byggdes

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1916 - 1916 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkans två klockor omgöts.

Bergholtz & Co (Klockgjutare)

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1933 - 1934 Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerades. Invändigt togs väggmålningar fram i koret och på triumfbågen.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1941 - 1943 Fast inredning - bänkinredning
Kyrkan fick ny sluten bänkinredning, skapad efter en äldre förlaga.

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1941 - 1943 Fast inredning - läktare
En ny läktarbarriär ersatte barriären från 1901.

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1941 - 1943 Fast inredning - altarring
En altarring sattes in I koret.

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Tuna: en historia om min hembygd (Publikation)

År 1941 - 1943 Ändring - ombyggnad, golv
Vapenhusets golv lades om med tegel. Befintligt kalkstensgolv återanvändes i koret.

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1941 - 1943 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning installerades och ersatte kaminerna från 1896.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1949 - 1949 Fast inredning - orgel
En ny orgel med fyra äldre stämmor byggdes bakom befintlig fasad. Fasaden gjordes trären.

A Mårtenssons Orgelfabrik AB (Orgelbyggeri)

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1949 - 1949 Specifika inventarier - dopfunt
Kyrkan försågs med en ny dopfunt av kalksten.

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1951 - 1951 Underhåll
Kyrkans spåntak lades om. Vapenhuset restaurerades. Yttertaket lades om med sågat stavspån. Takstolar och takbotten byttes. Vapenhusets gamla innertak ersattes med ett nytt. Innertaket höjdes med ca 60 cm.

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1952 - 1952 Underhåll - exteriör
Tornets fasader restaurerades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1952 - 1955 Fast inredning - port
Nya innerdörrar sattes in i portalen mellan långhuset och vapenhuset.

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1967 - 1967 Underhåll - exteriör
Kyrkans exteriör restaurerades.

Strängnäs stift (Okänd)

År 1972 - 1972 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkans interiör restaurerades. Väggar och valv rengjordes. Sprickor i valven lagades med kalkbruk. Kyrkan försågs med en ambo och nya ljusarmar

K-Konsult, Linköping (Arkitektkontor)

Nils Stålberg (Byggmästare)

Ture Jangvik (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1972 - 1972 Ändring - ombyggnad, fönster
Korets östra fönster murades igen.

Nils Stålberg (Byggmästare)

Ture Jangvik (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1972 - 1972 Konservatorsarbeten
Altartavlan från 1600-talet restaurerades och placerades åter på altaret. Kalkmålningarna rengjordes med degrullning (gomma pane). Det medeltida teglet togs fram. Ett podium av tegel uppfördes kring altaret. Kyrkans Mariaskåp från 1400-talet konserverades och återfördes till kyrkan. Skåpet placerades på ett podium invid triumfbågens södra murpelare. Kalkmålningar påträffades i långhusets östra valv. Dessa togs fram tillsammans med målningar på långhusets östra gavel.

K-Konsult, Linköping (Arkitektkontor)

Nils Stålberg (Byggmästare)

Peter Tångeberg (Konservator)

Ragnar Flood (Konservator)

Ture Jangvik (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1972 - 1972 Fast inredning - altarring
En ny altarring tillverkades

Ture Jangvik (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Tuna kyrka. Sörmländska kyrkor 31, 1973 (Publikation)

År 1980 - 1980 Konservatorsarbeten
Altaret uppvisade vittringsskador på tegel och lösa fogar.

Tord Andersson (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1981 - 1982 Fast inredning - orgel
En korogel inköptes och placerades på Mariaskåpets plats. Mariaskåpet flyttades till den norra väggen.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1982 - 1982 Fast inredning - altarring
Altarringen från 1972 ersattes med altarringen från 1943.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Det skadade tegelaltaret ommurades med stortegel tillverkat i Danmark. Vid rivningen av det yttre skalet konstaterades att murbruket inte var medeltida. Altaret bedömdes ha murats på 1700-talet. Skadorna bedömdes ha orsakats av att kondensvatten från det igenmurade korfönstret letts in i altarets baksida. Tegelpodiet från 1972 revs och ersattes med ett träpodium.

Einar Eriksson (Hantverkare - Murare)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Toaletten i tornets bottenvåning ombyggdes

David Lundberg (Okänd)

Svalsta Byggkonsult AB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1987 - 1987 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ledstänger av järn placerades på vardera sidan om ingången till vapenhuset.

Arthur Olander, Bergshammar (Hantverkare - Smed)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1995 - Okänt Underhåll - exteriör
Kyrkans exteriör renoverades. Fasaderna putslagades och avfärgades. Sockeln avfärgades med KC-färg. Taket tjärades och plåtarbeten målades. Rötskadade delar av gaveltakstolen byttes ut.

David Lundberg (Okänd)

Kyrktak bygg och konsult AB (Firma)

Mälarputs AB (Firma)

Svalsta Byggkonsult AB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1995 - Okänt Ändring - ombyggnad, interiör
Toaletten i tornets bottenvåning ombyggdes.

David Lundberg (Okänd)

Svalsta Byggkonsult AB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1995 - Okänt Ändring - ombyggnad, fönster
Korets östra fönster togs upp

David Lundberg (Okänd)

Svalsta Byggkonsult AB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1996 - 1997 Underhåll - takomläggning
Tornspirans och västportalens kopparplåt lades om.

Nicopia AB, Nyköping (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2004 - 2004 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Vapenhusets interiör renoverades. En handikappanpassad toalett och ett förberedelserum inreddes på vardera sidan om ingången i söder. Ingången till vapenhuset tillgängliggjordes med en ny trappa och en ramp.

Björn Norman (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)