Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYKÖPING RÅBY 5:1 - husnr 3, RÅBY-RÖNÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-1318.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RÅBY-RÖNÖ KYRKA (akt.)

1240 - 1260

Södermanland
Nyköping
Södermanland
Råby-Rönö
Rönö församling
Strängnäs stift
Råby kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2010

1200-tal:
Vid mitten av 1200-talet uppförs kyrkan med rektangulärt långhus o1200-tal:
Vid mitten av 1200-talet uppförs kyrkan med rektangulärt långhus och smalare, lägre kor i öster. Dopfunten i kalksten från Gotland är från samma tid.

1400-tal:
Omkring år 1400 rivs det romanska koret och långhuset utvidgas till dubbla längden. Koret blev fullbrett och rakt avslutat. Sakristian på korets norra sida byggs samtidigt och valvslås från början. Ett tiotal år senare valvslås även kor och långhus med s k hjässvalv. Under århundradets senare del uppförs ett vapenhus framför kyrkans sydportal.

1500-tal:
Klockstapeln byggs åren...

Läs mer i eget fönster

År 1240 - 1260 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes. Kyrkan hade ett rektangulärt långhus med ett lägre smalare kor i öster. Öppen takstol. Kyrkan hade spåntak.

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

År 1240 - 1260 Specifika inventarier - dopfunt
En dopfunt av kalksten från Gotland köptes.

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

År 1390 - 1410 Ändring - ombyggnad
Koret och östgaveln revs, kyrkan utökades med dubbla längden. De nya långhusmurarna kröntes med liggande stockar s k hammarband. Ett fönster i södra muren murades igen

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

År 1390 - 1410 Nybyggnad - Sakristia
En sakristia uppfördes på korets norra sida med valv av tegel

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

År 1390 - 1410 Valvslagning
Valv slogs i långhuset med s k hjässkors

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

År 1400 - 1499 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan införskaffades.

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1943 (Publikation)

År 1475 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Ett vapenhus uppfördes på södra sidan.

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

År 1650 - 1659 Ändring
Norra långhusmuren rämnade.

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

År 1650 - 1659 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkades.

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1943 (Publikation)

År 1659 - 1660 Ändring
Troligtvis utvidgades fönstren vid denna tid då också inredningsarbeten utfördes, bl a på predikstolen.

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

År 1661 - 1662 Ändring - ombyggnad, stomme
Den grova strävpelaren, strävpelaren, i norr murades upp, då sprickor hade uppstått i väggen.

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1943 (Publikation)

År 1666 - 1666 Ändring - ombyggnad, golv
Ett nytt tegelgolv lades in i sakristian. Nytt bord och andra föremål skänktes till sakristian. Donerades av befallningsman Eric Åkesson och hustrun Anna Jacobsdotter.

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1943 (Publikation)

År 1666 - 1676 Fast inredning - läktare
Läktaren reparerades. Bekostades av befallningsman Eric Åkesson och hustrun Anna Jacobsdotter.

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1943 (Publikation)

År 1676 - 1676 Underhåll
Gången reparerades. Bekostades av befallningsman Eric Åkesson och hustrun Anna Jacobsdotter.

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1943 (Publikation)

År 1708 - 1709 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning sattes in.

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

År 1752 - 1752 Fast inredning - altare
Altaret reparerades och målades och förgylldes

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1943 (Publikation)

År 1752 - 1752 Fast inredning - predikstol
Predikstolen reparerades och målades och förgylldes

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1943 (Publikation)

År 1775 - 1775 Ändring
Fönstren på södra sidan, tre st, fick sin nuvarande storlek.

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1943 (Publikation)

År 1780 - 1789 Ändring - ombyggnad, fönster
Sakristians östra fönster murades igen.
År 1808 - 1808 Underhåll - takstol
Ny takstol byggdes.

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1943 (Publikation)

År 1810 - 1810 Fast inredning - predikstol
Predikstolen placerades i koret bakom/ovanför det utflyttade altaret. (Predikstolen flyttades från södra sidan).

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

År 1810 - 1810 Fast inredning - läktare
Läktaren byggdes ut med flyglar i halva kyrkan.

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1943 (Publikation)

År 1810 - 1810 Ändring - ombyggnad, port
En port togs upp i väster

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1943 (Publikation)

År 1810 - 1810 Underhåll - takomläggning
Taket lades om med tegel

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1943 (Publikation)

År 1860 - 1860 Fast inredning - orgel
Kyrkans första orgel köptes in från Dunkers kyrka.

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1943 (Publikation)

År 1870 - 1870 Ändring - ombyggnad, fönster
Två fönster på norra sidan togs upp

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

År 1871 - 1871 Fast inredning - orgel
En ny orgel skaffades. Byggdes av läraren vid Jenningska skolan.

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1943 (Publikation)

År 1902 - 1902 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol tillverkades och placerades på norra sidan.

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

År 1902 - 1902 Fast inredning - altarring
Ny altarring byggdes

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

År 1902 - 1902 Fast inredning - läktare
En ny läktare byggdes

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

År 1902 - 1902 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning i nygotik sattes in, målad i kraftig rödbrun färg

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

År 1902 - 1902 Underhåll - Omputsning, interiör
Invändigt putsades valven om.

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

År 1902 - 1902 Ändring - ombyggnad, fönster
Alla fönster fick sin nuvarande form. Ett nytt korfönster sattes in, ”Den gode herden”. Ett runt fönster togs upp över porten i väster.

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

År 1904 - 1904 Fast inredning - orgel
Ny orgel med 7 stämmor införskaffades.

Åkerman och Lund (Orgelbyggare)

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1943 (Publikation)

År 1939 - 1939 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning sattes in.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

W Granquist, ingenjör (Konstruktör)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1943 (Publikation)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning och belysning installerades.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

W Granquist, ingenjör (Konstruktör)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1943 (Publikation)

År 1939 - 1939 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes om.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

W Granquist, ingenjör (Konstruktör)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1943 (Publikation)

År 1939 - 1939 Fast inredning - läktare
Läktarbröstningen nytillverkades.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

W Granquist, ingenjör (Konstruktör)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1943 (Publikation)

År 1939 - 1939 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten ställdes i vapenhuset. (Dopfunten stod under 1800-talet vid Fyrby gård och användes för blomsterplantering)

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

W Granquist, ingenjör (Konstruktör)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1943 (Publikation)

År 1949 - 1949 Underhåll - interiör
Invändig renovering.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad, fönster
Korfönstret minskades

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1955 - 1955 Fast inredning - altare
Ett nytt altare av trä med kalkstensskiva sattes in

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

År 1955 - 1955 Fast inredning - altare
En ny orgel med 13 stämmor skaffades. (Kyrkans fjärde)

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

År 1970 - 1970 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten kompletterades med en fot och fick en annan placering. (Flyttades från vapenhuset till långhusets södra vägg). I samband med detta utökades troligen korgolvet och främre bänkraden togs bort.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1973 - 1973 Underhåll - exteriör
Utvändig renovering. Fasaderna rengjordes med sandblästring, lagades och kalkavfärgades. Ett medeltida fönster togs upp i sakristians östra mur. Genomfördes som ett beredskapsobjekt, AMS.

Gunnar Redelius (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1973 - 1973 Underhåll - interiör
Invändig renovering. Väggar och valv rengjordes och avfärgades med Gotlandskalk. Vapenhusets innertak av masonit byttes mot träpanel. Taket isolerades. Genomfördes som ett beredskapsobjekt, AMS.

Gunnar Redelius (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1975 - 1975 Underhåll - takomläggning
Taken lades om med tegel.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1984 - 1984 Underhåll - exteriör
Fasadputsen renoverades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1984 - 1984 Teknisk installation
Brottsförebyggande åtgärder geomfördes.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1995 - 1995 Underhåll - exteriör
Utvändig renovering. Fasaderna lagades med kalkbruk och kalkavfärgades.

Margit Webjörn (Arkitekt)

PEAB (Entreprenör)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)