Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MOTALA JUPITER 2 - husnr 1, RÅSSNÄSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RÅSSNÄSKYRKAN (akt.)

1976 - Okänt

1976 - 1976

Östergötland
Motala
Östergötland
Motala
Motala församling
Linköpings stift
Råssnäsvägen 14

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2012

Råssnäs stadsdelskyrka invigdes 1976 och är ritad av Motalas stadsarkitekt Ragnar
Molin. Kyrkan uppfördes i ett rödbrunt tegel med verksamhetslokaler som har mer än
fördubblats med åren. Redan 1980 byggdes den till, men den stora förändringen gjordes
2006 med nya tjänsterum och körrum samt utökade verksamhetslokaler för
barnverksamheten. Kyrkorummet är dock oförändrat sedan 1976 med tegelklädda
väggar och med den ursprungliga inredningen bevarad.

År 1976 - Okänt Nybyggnad
År 1976 - 1976 Nybyggnad
Nybyggnad kyrka och lokaler för verksamhet. Arkitekt Ragnar Molin. (KIÖ)

Ragnar Molin (Arkitekt)

År 1980 - 1980 Ändring - ombyggnad
Ändring – ombyggnad, interiör. Ombyggnad av rum, flytt av väggar.(AW)
År 2006 - 2006 Ändring - tillbyggnad
Ändring – tillbyggnad. Verksamhetslokalerna byggs till med 240 m2. (ÖM)