Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

OXELÖSUND STJÄRNHOLM 1:58 - husnr 1, STJÄRNHOLMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D11-086.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STJÄRNHOLMS KYRKA (akt.)

1671 - 1671

1671 - Okänt

Södermanland
Oxelösund
Södermanland
Oxelösund
Oxelösunds församling
Strängnäs stift
Silfverstiernas väg 2

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1671 - 1671 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kapellet uppfördes. Byggnaden bestod av ett rektangulärt långhus med tresidigt koravslut i öster samt en låg tornbyggnad i väster. Kyrkorummet hade ett golv av ljust röda, kvadratiska tegelplattor.

Stjärnholms kyrka. Sörmländska kyrkor 8, 1948 (Publikation)

År 1671 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1740 - 1740 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan försågs med en ny målning föreställande Nattvarden.

Vårdplan för Stjärnholms kyrka, Webjörn Arkitektkontor 2003 (Okänd)

År 1740 - 1740 Fast inredning - läktare
Ny orgelläktare

Vårdplan för Stjärnholms kyrka, Webjörn Arkitektkontor 2003 (Okänd)

Stjärnholms kyrka. Sörmländska kyrkor 8, 1948 (Publikation)

År 1740 - 1740 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Vårdplan för Stjärnholms kyrka, Webjörn Arkitektkontor 2003 (Okänd)

Stjärnholms kyrka. Sörmländska kyrkor 8, 1948 (Publikation)

År 1771 - 1771 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla

Byggnadsregistret (Okänd)

Vårdplan för Stjärnholms kyrka, Webjörn Arkitektkontor 2003 (Okänd)

Stjärnholms kyrka. Sörmländska kyrkor 8, 1948 (Publikation)

År 1771 - 1771 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol, målad i blått och guld

Byggnadsregistret (Okänd)

Vårdplan för Stjärnholms kyrka, Webjörn Arkitektkontor 2003 (Okänd)

Stjärnholms kyrka. Sörmländska kyrkor 8, 1948 (Publikation)

År 1771 - 1771 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren målades i blått och guld

Byggnadsregistret (Okänd)

Vårdplan för Stjärnholms kyrka, Webjörn Arkitektkontor 2003 (Okänd)

Stjärnholms kyrka. Sörmländska kyrkor 8, 1948 (Publikation)

År 1771 - 1771 Fast inredning - orgel
Orgeln målades i blått och guld

Byggnadsregistret (Okänd)

Vårdplan för Stjärnholms kyrka, Webjörn Arkitektkontor 2003 (Okänd)

Stjärnholms kyrka. Sörmländska kyrkor 8, 1948 (Publikation)

År 1771 - 1771 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian uppfördes på södra sidan.

Byggnadsregistret (Okänd)

Vårdplan för Stjärnholms kyrka, Webjörn Arkitektkontor 2003 (Okänd)

Stjärnholms kyrka. Sörmländska kyrkor 8, 1948 (Publikation)

År 1800 - 1899 Underhåll - interiör
Interiören målades över.

Vårdplan för Stjärnholms kyrka, Webjörn Arkitektkontor 2003 (Okänd)

År 1800 - 1899 Ändring - ombyggnad, fönster
Rundbågade fönster ersattes med mindre med spetsbåge.

Vårdplan för Stjärnholms kyrka, Webjörn Arkitektkontor 2003 (Okänd)

År 1936 - 1936 Ändring
Kapellet köptes av S:t Nikolai församling. Därmed upphörde funktionen som gårdskyrka.

Stjärnholms kyrka. Sörmländska kyrkor 8, 1948 (Publikation)

År 1950 - 1950 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen fick nya sitsar och ryggstöd

Arvid Stille (Arkitekt)

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Byggnadsregistret (Okänd)

Vårdplan för Stjärnholms kyrka, Webjörn Arkitektkontor 2003 (Okänd)

Till hembygden 1951 (Publikation)

År 1950 - 1950 Ändring
Sakristian fick ny inredning

Byggnadsregistret (Okänd)

Vårdplan för Stjärnholms kyrka, Webjörn Arkitektkontor 2003 (Okänd)

Till hembygden 1951 (Publikation)

År 1950 - 1950 Underhåll - interiör
Snickeriernas färger från 1770-tal togs fram

Arvid Stille (Arkitekt)

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Byggnadsregistret (Okänd)

Vårdplan för Stjärnholms kyrka, Webjörn Arkitektkontor 2003 (Okänd)

Stjärnholms kyrka. Sörmländska kyrkor 8, 1948 (Publikation)

År 1950 - 1950 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan konserverades

Byggnadsregistret (Okänd)

Vårdplan för Stjärnholms kyrka, Webjörn Arkitektkontor 2003 (Okänd)

Stjärnholms kyrka. Sörmländska kyrkor 8, 1948 (Publikation)

År 1950 - 1950 Fast inredning - altare
Nytt murat altare med altarskiva av kalksten ersatte det gamla altaret av trä.

Arvid Stille (Arkitekt)

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Byggnadsregistret (Okänd)

Vårdplan för Stjärnholms kyrka, Webjörn Arkitektkontor 2003 (Okänd)

Stjärnholms kyrka. Sörmländska kyrkor 8, 1948 (Publikation)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning och värme installerades

Byggnadsregistret (Okänd)

Vårdplan för Stjärnholms kyrka, Webjörn Arkitektkontor 2003 (Okänd)

Stjärnholms kyrka. Sörmländska kyrkor 8, 1948 (Publikation)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - värme
Kaminen demonterades

Byggnadsregistret (Okänd)

Vårdplan för Stjärnholms kyrka, Webjörn Arkitektkontor 2003 (Okänd)

Stjärnholms kyrka. Sörmländska kyrkor 8, 1948 (Publikation)

År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster byttes ut, man markerade tidigare fönsterform i med ritsar putsen.

Byggnadsregistret (Okänd)

Vårdplan för Stjärnholms kyrka, Webjörn Arkitektkontor 2003 (Okänd)

Stjärnholms kyrka. Sörmländska kyrkor 8, 1948 (Publikation)

År 1952 - 1952 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Tore Virke (Arkitekt)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggare)

Vårdplan för Stjärnholms kyrka, Webjörn Arkitektkontor 2003 (Okänd)

År 1952 - 1952 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt

Erik Sand, Strängnäs (Konstnär - Skulptör)

Tore Virke (Arkitekt)

Vårdplan för Stjärnholms kyrka, Webjörn Arkitektkontor 2003 (Okänd)

År 1962 - 1963 Teknisk installation - värme
Ny oljeeldad varmluftsuppvärmning installerades i kyrkan.

Rolf Bergh (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1974 - 1974 Ändring - ombyggnad, interiör
Förråd och WC inreddes vid vapenhusets norra vägg.

Rolf Bergh (Arkitekt)

Vårdplan för Stjärnholms kyrka, Webjörn Arkitektkontor 2003 (Okänd)

År 1988 - 1989 Underhåll - takomläggning
Omfattande reparation av yttertaket, belagt med enkupigt rött lertegel.

Vårdplan för Stjärnholms kyrka, Webjörn Arkitektkontor 2003 (Okänd)

År 2004 - 2005 Underhåll - exteriör
Kyrkans exteriör renoverades. Fasaderna putslagades och avfärgades. Fönstrens solbänkar lagades. Fönster, tornluckor och portar målades. Plåtarbeten utfördes, bland annat i anslutning mellan sakristians tak och långhuset. Marken justerades med fall från kyrkan för bättre avrinning. En oljetank grävdes upp ur marken i söder. Elledningar på sakristian flyttades. Ny åskledare monterades. En jordplåt av koppar om 1 x 1 m lades där oljetanken hade legat. Väster om sakristian grävdes för dräneringsrör.

GE Kent Fredriksson Fasad AB (Firma)

Prolithos Stenkonservering AB (Firma)

Thomas Lundqvist måleri & Bygg (Firma)

Webjörn Arkitektkontor, Trosa (Arkitektkontor)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2007 - 2008 Underhåll - interiör
Kyrkans interiör renoverades. Väggar och valv rengjordes, putslagades och avfärgades. Luftvärmepumpar installerades vilket bland annat medförde borrning genom murverk. Konservatorsarbeten utfördes på bland annat altartavlans duk, timglaset i predikstolen samt två oljemålningar. Två bänkrader togs bort. Snickerier målades. Ny el-central monterades och elinstallationerna förnyades. Kyrkans vindar isolerades.

Webjörn Arkitektkontor, Trosa (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)