Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FLEN BLACKSTABY 3:1 - husnr 2, BLACKSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-164.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BLACKSTA KYRKA (akt.)

1100 - 1299

Södermanland
Flen
Södermanland
Blacksta
Bettna församling
Strängnäs stift
Blacksta kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1100 - 1299 Nybyggnad
Kyrka av sten uppfördes, långhus och ett smalare kor

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1961 (Publikation)

År 1300 - 1399 Ändring - ombyggnad
Kyrkan byggdes om till salkyrka.

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1961 (Publikation)

År 1300 - 1399 Rivning
Koret revs

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1961 (Publikation)

År 1300 - 1399 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängdes åt öster

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1961 (Publikation)

År 1450 - 1550 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia tillbyggdes på kyrkans norra sida

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1961 (Publikation)

År 1450 - 1550 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus tillbyggdes på kyrkans södra sida

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1961 (Publikation)

År 1577 - Okänt Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkan reparerades, möjligen tillkom ett lågt tunnvalv av trä

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1961 (Publikation)

År 1650 - 1700 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkans interiör dekorerades med draperimålningar

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1961 (Publikation)

År 1652 - Okänt Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan göts

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1961 (Publikation)

År 1665 - Okänt Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts. Skänkt av Maria Elisabet Kurzel

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

År 1670 - Okänt Underhåll - exteriör
Takfoten runt kyrkan utfördes av brädor och vitmenades

Blacksta och Wassbro soknar 1748 och 1759 (Publikation)

År 1671 - Okänt Underhåll - exteriör
Kyrkans fasader rappades och vitmenades

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

År 1674 - Okänt Underhåll - takomläggning
Kyrkans tak spånslogs

Nils i Blacksta . (Hantverkare)

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

År 1708 - Okänt Ändring - ombyggnad, fönster
Ett litet fönster togs upp i sakristians östra fasad

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1961 (Publikation)

År 1723 - Okänt Ändring - ombyggnad, fönster
Kyrkans fönster förändrades och förstorades, utom det romanska fönstret vid vapenhuset.

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

År 1732 - Okänt Underhåll
Klockstapeln genomgick en omfattande reparation

Anders Grytman (Hantverkare)

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

År 1752 - Okänt Underhåll - takomläggning
Spåntaket på kyrkans norra sida reparerades och tjärades

Blacksta och Wassbro soknar 1748 och 1759 (Publikation)

År 1754 - Okänt Ändring - ombyggnad, innertak
Kyrkans tunnvalv höjdes ca 2 m och gipsades. Den gamla takresningen fästes med bjälkar

Pehr Sundling (Byggmästare)

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

Blacksta och Wassbro soknar 1748 och 1759 (Publikation)

År 1754 - Okänt Ändring - ombyggnad, exteriör
Östra gaveln jämnades med tegel

Pehr Sundling (Byggmästare)

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

Blacksta och Wassbro soknar 1748 och 1759 (Publikation)

År 1754 - Okänt Fast inredning - predikstol
Predikstolens timlglas skänktes till kyrkan av handelsman Henrik Radou, Stockholm

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

Blacksta och Wassbro soknar 1748 och 1759 (Publikation)

År 1755 - Okänt Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerades. Vapenhuset på kyrkans södra sida revs och sydportalen murades igen. Huvudingången flyttades till kyrkans västra gavel. Det romanska fönstret vid vapenhuset ersattes med ett nytt, större fönster. Fönstret på västgavel togs upp. Kyrkorummets väggar jämnades och vitmenades. Kyrkans predikstol utfördes. Ett bord av gråsten och tegel i sakristian togs bort. Predikstolen skänkt av Helena Margareta Wrangel, Hedenlunda Fönstren bekostades av häradshövding Jakob Ekfält, Ekenäs

. Decker målare, Hedenlunda (Hantverkare - Målare)

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1961 (Publikation)

Blacksta och Wassbro soknar 1748 och 1759 (Publikation)

År 1755 - Okänt Fast inredning - predikstol
Predikstolen utfördes. Den skänktes av Helena Margareta Wrangel, Hedenlunda
År 1755 - Okänt Fast inredning - bänkinredning
Kyrkan försågs med en ny sluten bänkinredning, målad i ljusblått med marmorerade speglar och förgyllda eller gulmålade lister.

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1961 (Publikation)

Blacksta och Wassbro soknar 1748 och 1759 (Publikation)

År 1757 - Okänt Ändring - ombyggnad, fönster
Ett nytt större fönster sattes in i sakristian

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

År 1758 - Okänt Underhåll - exteriör
Spåntaket på kyrkans norra sida reparerades och tjärades. Fasaderna rappades. Fasadernas hörn samt fönsteromfattningarnas bågar ströks med kimrök och syrakalk för att efterlikna täljsten. Fönstrens solbänkar avtäcktes med brädor målade i grå oljefärg. Sakristian rappades och vitmenades invändigt.

. Decker målare, Hedenlunda (Hantverkare - Målare)

Blacksta och Wassbro soknar 1748 och 1759 (Publikation)

År 1759 - Okänt Underhåll - takomläggning
Kyrkans yttertak ströks med tjära och kol

Blacksta och Wassbro soknar 1748 och 1759 (Publikation)

År 1793 - Okänt Fast inredning - läktare
En läktare uppfördes i långhusets västra del

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

År 1803 - Okänt Underhåll - takomläggning
Kyrkans yttertak täckets med enkupigt tegel

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

År 1804 - Okänt Ändring - ombyggnad, takstol
Klockstapeln försågs med huv

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

År 1806 - Okänt Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Korfönstret inramas av dekorationsmåleri i form av två kolonner och draperi. Bekostat av kyrkvärd Erik Ersson, Fyrby

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

År 1892 - Okänt Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerades. Golvet i koret belades med Victoriaplattor. Väggarna täcktes med ett tjockt lager puts. Ny bänkinredning tillkom. En orgel tillverkad 1858 av P L Åkerman inköptes från Strängnäs läroverk. Den uppsattes i anslutning till en ny fasad av S O Creutz, Mariefred. Glasmålningen i korets fönster år öster sattes in. Kyrkans nuvarande fönster sattes in.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

År 1892 - Okänt Ändring - ombyggnad, golv
Golvet i koret belades med Victoriaplattor

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

År 1892 - Okänt Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning tillkom
År 1892 - Okänt Fast inredning - orgel
En orgel tillverkad 1858 av P L Åkerman inköptes från Strängnäs läroverk. Den uppsattes i anslutning till en ny fasad av S O Creutz, Mariefred

Per Larsson Åkerman (Orgelbyggare)

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

År 1892 - Okänt Fast inredning - glasmålning
Glasmålningen i korets östra sattes in

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

År 1892 - Okänt Ändring - ombyggnad, fönster
Kyrkans nuvarande fönster sattes in

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

År 1905 - Okänt Fast inredning - orgel
Kyrkans orgel försågs med crecendoskåp av musikdirektör Settergren

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1929 - Okänt Ändring - restaurering
Kyrkan restaureras. Det murade altaret försågs med en skiva av brun kalksten. Altarskranket utfördes. Den fasta inredningen målades i grågröna nyanser med marmorering. En värmekammare uppfördes väster om sakristian. Eldstaden i sakristian murades igen och nischen i den västra muren tillkom.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Blacksta kyrka. Sörmländska kyrkor 52. 1944 (Publikation)

År 1946 - 1947 Konservatorsarbeten
Kyrkans två medeltida järnkronor reparerades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1963 - Okänt Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerades. Fasaderna lagades och kompletterades med kalkcementbruk, grov ytputs. Tegeltaket sågs över och kompletterades. Fönsterbänkarna avtäcktes med kopparplåt. En yttre fönsterbåge av järn sattes upp i korets fönster åt öster. Utvändiga snickerier ommålades. Invändig puts på väggar och tak sågs över och kompletterades med kalkbruk. Taklisten målades. Invändiga fönstersnickerier bättrades och målades.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1965 - Okänt Fast inredning - orgel
Orgeln restaurerades

Magnus Fries (Orgelbyggare)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1981 - Okänt Underhåll
Klockstapeln renoverades. Samtliga stödben försågs med ny panel av tryckimpregnerat virke, masternas spånklädsel kompletterades nedtill och fyra av taket sex snedsträvor byttes ut. Plattformen under klockorna byttes ut och ett skyddsräcke uppsattes.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1983 - Okänt Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Tillstånd lämnades till borttagning av den bakre bänken i det norra bänkkvarteret för placering av klädhängare. Motsvarande bänk i det södra kvarteret hade tagits bort vid ett tidigare tillfälle.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1990 - Okänt Fast inredning - orgel
Orgeln iståndsattes

Tomas Svenske (Orgelbyggare)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1991 - Okänt Underhåll - fönster
Kyrkans fönster renoverades

Björn Norman (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1991 - Okänt Teknisk installation - el
Elsystemet lades om

Elkonsult Lars Alm (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1992 - Okänt Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Tillstånd lämnades till utbyte av orgelns fläktsystem

Tomas Svenske (Orgelbyggare)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1993 - Okänt Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkans interiör restaurerades. I långhuset och sakristian rengjordes putsen på väggar och valv. Skador på putsen lagades med kalkbruk. Murar och valv avfärgades med svagt pigmenterad Gotlandskalk. Taklisten målades med kaseinfärg som pigmenterats med bränd umbra, motsvarande 100:2 i ”Kalkfärg 90). Draperimålningen vid predikstolen rengjordes. Bänkkvarterens brädgolv slipades och fernissades med Timberexolja. Mittgångens cementgolv målades med KC-färg längs kanterna och en ny gångmatta lades in i gången. Fönstret på läktaren målades med alkydoljefärg.

B Norman Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

BPA Fasad, Nyköping (Firma)

Lars Göthberg (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1996 - Okänt Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Tillstånd lämnades till rengöring av två medeltida ljuskronor av järn.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)