Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MORA STRANDEN 39:1 - husnr 1, MORA TINGSRÄTT Ny sökning Tillbaka till sökning

9918C7EL.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MORA TINGSRÄTT (akt.)

1900 - 1902

Dalarna
Mora
Dalarna
Mora
Mora församling
Västerås stift
Strandgatan 10

Rättsväsende - Tingshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshuset är en reslig ljusputsad tegelbyggnad uppförd i två våningar på sockel av grovhuggen natursten. Taket är ett valmat sadeltak som täckts med kopparplåt. Byggnadens form är oregelbundet rektangulär och uppbyggnaden symmetrisk med undantag av den på gavlarna och baksidan oregelbundna fönsterplaceringen. I entrésidan mot söder accentueras mittaxeln av en mittrisalit med en hög frontespis. Sidorisaliterna har formen av hörntorn med barockinspirerade huvtak. På var sida om mittrisaliten och de svagt utskjutande sidorisaliterna i entréfasaden, har placerats en lån...

Läs mer i eget fönster

År 1900 - 1902 Nybyggnad
Byggnaden, som uppfördes som tingshus för Mora tingslag, fungerade ännu som tingshus vid inventeringstillfället 1999.

Anders Hansson (Byggherre)

Mora tingslags tingshusbyggnadsskyldige (Byggherre)

Nils Nordén (Arkitekt)

År 1943 - 1943 Ändring - ombyggnad
År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad
År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad