Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MÖRBYLÅNGA FÄRJESTADEN 1:12 - husnr 1, TINGSHUSET, MÖRBYLÅNGA Ny sökning Tillbaka till sökning

9813B31HB

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TINGSHUSET, MÖRBYLÅNGA (inakt.), TINGSHUSET I FÄRJESTADEN (inakt.)

1811 - 1811

Kalmar
Mörbylånga
Öland
Torslunda
Torslunda församling
Växjö stift
Tingshusgatan 1

Rättsväsende - Tingshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshuset är uppfört i två våningar med inredd vind under brutet valmat mansardtak som belagts med betongpannor. Fasaderna är klädda med liggande gulmålad panel och listerna är vita. I nedre takfallet finns senare tillkomna takkupor. Senare tillbyggnader har avsevärt förändrat husets karaktär. En klockstapel står bredvid huset. Häkte och stall fanns på gården.

I Nya lagberedningens betänkande från 1884 kommenterades att tingshuset var i "särdeles förfallet skick", uppfört i två våningar och indelat i sal, sex rum, kök jämte arkiv.

För information om tidigare, nu...

Läs mer i eget fönster

År 1811 - 1811 Nybyggnad
Byggnaden fungerade som tingshus mellan åren 1811 - 1900. Vid inventeringstillfället (1998) huserade Hotell Skansen i byggnaden .

Ölands häraders tingshusbyggnadsskyldige (Byggherre)

År 1841 - 1841 Ändring - restaurering
År 1883 - 1883 Ändring - restaurering