Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LJUNGBY BJÖRKLUNDEN 5 - husnr 1, LJUNGBY TINGSRÄTT Ny sökning Tillbaka till sökning

9810A10EL

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LJUNGBY TINGSRÄTT (akt.)

1900 - 1901

1959 - 1961

Kronoberg
Ljungby
Småland
Ljungby
Ljungby församling
Växjö stift
Storgatan 26

Rättsväsende - Tingshus

Utbildning och vetenskap - Arkiv

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshuset är en rödputsad tvåvåningsbyggnad med sockel av granit och listverk och lisener i avvikande färg. Byggnaden består av två sammanfogade huskroppar. Mot Storgatan vetter den ursprungliga huvudbyggnaden med sin centralt placerade entré. Det valmade sadeltaket är kopparplåtavtäckt och har en takryttare, också den kopparklädd. Liksom i Reftele tingshus består entrépartiet av en portik med släta kolonner samt tre rundbågiga pardörrar varav endast den mittersta är öppningsbar. En bred naturstenstrappa leder upp till porten. Pardörrarna har spröjsade överljus och ...

Läs mer i eget fönster

År 1900 - 1901 Nybyggnad
Byggnaden fungerade ännu som tingshus vid inventeringstillfället (1998).

Sunnerbo härads tingshusbyggnadsskyldige (Byggherre)

Svante Svensson (Arkitekt)

Svante Svensson (Byggmästare)

År 1911 - 1911 Ändring - tillbyggnad
De båda flyglarna byggdes på med en våning så att hela tingshuset blev två våningar högt. Flera andra mindre åtgärder vidtogs också i de tillhörande byggnaderna bland annat inrättades en torvmullklosett med kärl i den äldre delen av uthuset och vaktmästarbostaden fick en tvättstuga.

Svante Svensson (Byggmästare)

År 1924 - 1924 Ändring - ombyggnad, interiör
Tingshuset renoverades med bland annat installation av värmeledningar och wc. På andra våningen inreddes lokaler för nämnden samt bostad för biträdande domare.

Adolf Wiman (Arkitekt)

År 1925 - 1925 Ändring - restaurering, exteriör
Frontonen fick en trekantsgavel, tidigare hade den haft ett rundbågigt avslut, och takryttaren tillkom.
År 1940 - 1940 Ändring - tillbyggnad
Arkiv och skyddsrum byggdes.
År 1950 - 1950 Ändring - restaurering, interiör
Tingssalen renoverades: enligt det beslutade förslaget kläddes taket med perforerade och ljudisolerande eternitplattor, väggarna fick panel av abachi, ett nytt parkettgolv lades in, fönstren ersattes av dubbelkopplade teakfönster med bänkar av kolmårdsmarmor. Dörrarna till tingssalen skulle göras nya av fanerat trä med abachi mot salen och ek mot vestibulen.

E Modie (Byggmästare)

Morgens Morgensen (Arkitekt)

År 1959 - 1961 Nybyggnad
En separat byggnad innehållande kanslilokaler och en bostad för häradshövdingen uppfördes och byggdes samman med det gamla tingshuset. Arkitekter var Gösta Fredblad och Hugo Höstrup. Invigningsfest hölls på Bolmstads säteri den 18 september 1961.

Gösta Fredblad (Arkitekt)

Hugo Höstrup (Arkitekt)

År 1982 - 1983 Ändring - restaurering
År 1995 - 1995 Ändring - restaurering