Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND FÅRÖ GOTSKA SANDÖN 1:1 - husnr 30, GOTSKA SANDÖNS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

Fyren 30.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GOTSKA SANDÖNS FYR (akt.)

1858 - 1859

1858 - 1859

Gotland
Gotland
Gotland
Fårö
Fårö församling
Visby stift
Fårö Gotska Sandön 102

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Kommunikation - Fyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Två identiskt lika fyrar med fast sken byggdes 1858-59 på Gotska Sandön för att varna för det farliga grundflaket Kopparstenarna. Grundläggningsförhållanden på ön krävde en speciellt lätt konstruktion. Fyrtornen utfördes som träklädda stålskelett och grundlades på skruvpålar. Det södra fyrtornet revs 1903 och det kvarstående norra tornet byggdes om.

KÄLLA: Länsstyrelsen på Gotlands hemsida 2004, www.i.lst.se

Inventeringsår 2000

De bägge fyrtornen som uppfördes 1858-1859 byggdes på en plats med svåra grundläggningsförhållanden, med enbart sand att bygga på krävdes extra ansträgningar vid projekteringen. Nils Gustaf von Heidenstam lät pröva en metod med skruvpålar av järn som skrivades ned i sanden, vilka fungerade som grund för fyrtornen. Metoden hade under lång tid prövats i framför allt England och USA. Fyrarna utgjordes av en åttakantig skelettkonstruktion av järn, cirka 24 meter hög, som kläddes med brädor. Tornen, som innehöll linsapparater av tredje ordningen, målades till största delen röda medan de översta delarna liksom lanterninerna målades vita. ...

Läs mer i eget fönster

År 1858 - 1859 Nybyggnad
År 1858 - 1859 Nybyggnad

Nils Gustav von Heidenstam (Arkitekt)

År 1903 - Okänt Rivning - delvis riven
Södra tornet rivet